Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  47 -  21 november 2007

24 -25 NOVEMBER “CHRISTUS KONING VAN HET HEELAL”
“ DENK AAN MIJ IN UW KONINKRIJK ”

Jezus ging te keer tegen godsdienstpraktijken die alleen uiterlijkheid zijn … zo maar meedoen. Hijzelf hield niet van praktijken, die niet het hart van de dingen raken. Liefde voor God en de mensen, die staat voorop.
Lieve God, wij danken U voor een mens als Jezus. Wij bidden, dat  wij zelf mensen uit één stuk mogen worden.
(uit het bijbeldoosje)

Van 1 november tot 1 maart zullen er geen weekdagvieringen zijn

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

OMHALING KERKWERK GEEL
Met Christus Koning (reeds lang het feest van de Katholieke Jeugd) houden wij in de Geelse kerken een omhaling voor ons eigen kerkwerk. Begonnen met de aanwerving van een eigen betaalde jeugdpastor, kwam deze omhaling er, om een financiële put te helpen delgen. Onze huidige jeugdpastor is wel niet meer ten laste van de plaatselijke kerk, maar toch kwamen er de laatste jaren heel wat “werkingskosten” bovenop.
Zowel voor de samenwerking tussen onze parochies als voor de parochies zelf moeten wij steeds meer (en eigenlijk “gelukkig maar”) een beroep doen op een heel stel vrijwilligers en spijtig genoeg geldt daar soms nog het principe, dat mensen “moeten betalen, om te mogen werken” en dat is niet meer serieus. Toch moet onze werking betaald worden en ook het pastoraal huis slorpt heel wat financies op. Daarvoor steken wij volgend weekend het bedelmandje onder de neus van onze kerkgangers. Wees mild, mensen, ’t is nodig en we bedanken jullie nu al. Iedereen kan ook altijd een gift doen op rekening 778-5923442-95 van “kerkwerk Geel”.
Marcel De Vries

ABONNEMENTEN IN ORDE ???
Het wordt tijd, beste mensen, de lijsten zijn bijna afgesloten in de parochies, maar doe toch nog een poging, om je abonnement te betalen. Maak 21,00 euro over aan je parochiesecretariaat als je de brief nog hebt, of als je ter plaatse kan gaan. Wie zijn zaken niet meer vindt, kan altijd bellen naar Jef Proost (014/86.77.05) voor Geel Zuid of Marcel De Vries (014/58.23.83) voor Geel Noord. Je wordt onmiddellijk geholpen en zij zeggen wel aan wie je het geld nog moet overmaken, zodat je op 2 januari zeker je parochieblad nog in je bus krijgt

ZETTERSPRIJSKAMP IN WEDBOS
Vrijdag 30 november …
De animatiedienst van rusthuis Wedbos in de J.B.Stessensstraat organiseert volgende vrijdag in de refter een reuzenzettersprijskamp. Wie de zaak wil steunen, wie de mensen kent, wie graag een zetje komt doen, is zeker welkom. De inschrijvingen beginnen om 19.00 u en op 19.30 u vallen de eerste slagen. Klassieke vleesprijzen  en de klassieke kaartsfeer garanderen een gezellige avond.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

Externe Links