Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  46 -  14 november 2007

17 – 18 november “33 ste ZONDAG”
“ GETUIGENIS GEVEN ”

Wij hebben wat reserve tegenover “getuigen”. Natuurlijk roept “werven” en “opdringerig zijn” weerstand op. Toch hebben wij in ons leven meerdere keuzes gemaakt door het getuigenis van anderen: een hobby, een beroep, een film gaan kijken … Vertellen wij zelf aan anderen op ons werk, in onze vriendenkring over wat ons diep bezielt ??? Hebben wij al eens iemand uitgenodigd voor een gelovig samen komen ??? Wat zou ons tegen houden?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. Jozefina Hannes en familie Spruyt. Zm. Jos Spruyt vanwege de geburen. Zm. Jos Van de Poel. Mis uit dank. Jgt. Louis Hermans en Jeanne Slegers

08.00 u           Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Bart Rombouts kwam naar Geel en blijft er

© Foto Milow

Het is deugddoend, het geeft  een gevoel van hoop als je ziet en hoort dat een jongeman van 32 jaar zich engageert om de pastorale zorg van vier parochies op zich te nemen . Een volle St. Amands kerk op zaterdag  2O oktober was het zichtbare teken dat hij gedragen en gesteund wordt in zijn taak.  Bart zelf glimlacht met deze blitzcarrièrre. “ Ik zou 7 jaar geleden niet hebben willen aanpakken wat nu op mij afkomt. Maar ik ben in die jaren kunnen groeien en sta er niet alleen voor” klinkt het hoopvol.
Bart had van jongs af aan interesse voor wat een pastoor doet. De woorden en de riten in het kerkgebouw spraken hem aan. Voor hem was naar de Eucharistieviering gaan, geen probleem. Als kleine knaap in Welchelderzande kon hij zich  reeds als voorganger in de vieringen voorstellen. En toch liep zijn schoolopleiding niet in de richting van het priesterschap. Hij belandde , na de lagere school, in Hoogstraten in de kokschool. Maar tussen  pot en pan,  soep en patatten, bleef dat geestelijk vlammetje branden. Hij haalde wel zijn diploma, maar daarmee was zijn koks avontuur ook voorbij en ging het richting T.P.C. Antwerpen.
In de priesteropleiding is er twee jaar  stage voorzien en zo kwam Bart , in 1998 naar Geel. De leuze van de stad getrouw “ Geel, je komt er en je blijft er” is hij er dan ook gebleven. In het jaar 2000 werd Bart priester gewijd en tot ons aller vreugde werd hij tot parochievicaris van de parochie St Amands benoemd. Door het  onlangs op pensioen gaan van Jos Versmissen, pastoor van het Punt, bleef de benoeming niet bij één parochie, maar werd het werkterrein uitgebreid naar de parochies Punt, Winkelomheide en Stelen. Intussen was hij ook druk bezig om voor de hele federatie Geel de vormselcatechese en de voorbereiding op de eerste communie te animeren en te begeleiden. Bart begint dus niet onvoorbereid aan zijn huidige taak.
Door het onlangs op pensioen gaan van Jan Mertens werd nog maar eens het takenpakket anders geschikt. De traditionele pastoor als een chef-kok in zijn keuken heeft reeds lang plaats gemaakt voor een samenspel van vele ambten en functies , met de pastoor als inspirator, degene die de gemeenschap bij Gods Woord en Brood houdt.
Om die samenwerking van pastores duidelijk te onderlijnen was er in de aanstellingsviering ook een moment van gezamenlijk engagement voorzien.
Bart is pastoor in vier parochies, maar niet als een solospeler. Samen met de pastoraal werkster Mia Schoofs en parochieassistent Paul Renders vormt hij een stevig team, waarin Mia vooral de pastorale zorg van Winkelomheide draagt , Paul die  van het Punt  en Bart zelf zich meer naar St. Amands en Stelen richt. Er groeit een samenwerking tussen deze vier parochies. Een duidelijk teken daarvan is de voorbereiding op het vormsel. Er is één handleiding voor de vier, een gezamenlijke ouderavond , één en dezelfde viering voor de naamopgave en  ook de weekendvieringen zijn op elkaar afgesteld. Ook de eerste communievieringen kunnen in elke parochie door Bart worden voorgegaan.
En wat met de materiële zorgen op deze parochies zoals lokalen en kerkgebouwen, want om te koken heb je ook grondstoffen nodig. ?
“Er zijn goede leveranciers die daarvoor de juiste ingrediënten  kunnen leveren” antwoordt Bart. Ik denk aan de kerkfabrieken de beheerraden en de vele vrijwilligers waar we gelukkig nog een beroep op kunnen doen. Van buiten lijkt het parochieleven droog en saai en velen halen er hun neus voor op. Toch vind je er veel vrijwilligers vol inzet. Er gebeuren daar vele goede dingen waar mensen beter van worden. Er leeft nog zoveel kracht en goede wil in onze parochiegemeenschappen. Maar om dat te zien en te voelen moet je er binnen treden. Het is als met glasramen. Die moet je van binnen naar buiten bekijken om de mooie kleuren te ontdekken.
Bart is helemaal niet gefrustreerd en ongelukkig, maar wil zichzelf ook niet voorbijlopen. Mijn toekomst ligt in Geel zegt hij, maar elke toekomst is wazig en heb je zelf niet in de hand.
En waar haal jezelf de kracht, de spirit, de geest om dat vol te houden?
Bart houdt het vuur brandend aan de gloed van bezinning en gebed. Hij zoekt de rust en het bidden op in de vespers in de abdij van Tongerlo. Op woensdagavond wordt tijd gemaakt om met enkele mensen samen te eten en te bidden. En de Bijbelgroep van de Kempen geeft de kans om zich verder te verdiepen in het evangelie. Ieder jaar, in juli, ga ik de batterijen opladen door een paar dagen te genieten van de rust en de stilte bij de zusters Benedictinessen in Bonheiden. Natuurlijk geeft het voorgaan in Eucharistie al een sterke band met de Heer en zijn gesproken Woord.
Hij heeft ook een grote verering en bewondering voor Maria, de moeder van Jezus. Hij houdt er dan ook aan regelmatig op bedevaart te gaan naar Lourdes.
Hoewel de ontkerkelijking nog nooit zo groot is geweest, is het aantal kerkelijk geëngageerden ook nog nooit zo groot geweest. Een beetje normale parochie heeft al gauw twintig, dertig of meer mensen die de kerk in het midden houden en zich de zorgen en vragen van de Kerk aantrekken. Vormen zullen veranderen, maar het wezenlijke blijft. Mensen zullen blijven bidden, een gemeenschap met elkaar willen vormen, belangrijke levensmomenten vieren, initiatieven nemen om noden te lenigen en solidariteit te betuigen. Dat is onuitroeibaar. Elke keer dat mensen met elkaar op weg gaan zullen vonken blijven overslaan.
Bart , nog veel gelukkige momenten en deugddoende contacten in je pastoraal bezig zijn. Dat pastoraal mag smaken als een heerlijk maal bereidt door een goede kok.
J.S.

UNIEK KERSTCONCERT IN GEEL BEL
Op zaterdag 8 december om 20.00 u kunnen wij in de kerk van-Sint Lambertus in Bel een uniek Kerstoncert meemaken. Op programma staan Kerstliederen uit alle Landen, gebracht door het Lambertuskoor onder leiding van Herman Driesen, het gerenommeerd koor Donné Domenica onder leiding van Christianne De Mayer.
Harp: Karen Peeters.
Orglist: Paul De Beuckeleer.
Kaarten zijn te verkrijgen bij Irène Van den Bergh Wijdbos 15 tel.014/58.10.21. Kaarten kosten 7 euro in voorverkoop en 8 euro aan de kassa. Deuren open om 19.30 u. Er is die zaterdag geen avondmis.

ABONNEMENT PAROCHIEBLAD
Onlangs viel er een uitnodiging in uw brievenbus om te (her)abonneren op het parochieblad. Een abonnement kost dit jaar 21 euro. De prijsstijging van 1 euro komt er doordat de Post haar tarieven verhoogd heeft om het parochieblad in uw brievenbus te bezorgen. U kan nog abonneren tot uiterst 15 december 2007 via het voorziene overschrijvingsformulier. Achteraan in de kerk zullen nog enkele formulieren ter beschikking liggen. Wie toch contant wenst te betalen, vragen wij om het gewenste bedrag in een enveloppe met vermelding ‘Abonnement parochieblad’ te steken, samen met uw adresgegevens en deze binnen te brengen op ons parochiesecretariaat, bij voorkeur tijdens de openingsuren.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

Externe Links