Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  44 -  31 oktober 2007

3 – 4 NOVEMBER “31 ste ZONDAG”
“ GEKOMEN, OM TE ZOEKEN, WAT VERLOREN WAS ”

“Wie kan er van mij de bomen in ???” en “Wie haal ik er uit ???”. Het zou misschien ook eens goed zijn, dat ik in een boom klim en openhartig uitkijk naar wie op mij afkomen: vluchtelingen, daklozen, vreemden, zieken, armen. … Zou ik ervan opkijken, als ze dan zeggen: “Vandaag zijn wij in uw huis te gast”. (uit het bijbeldoosje)

18.00 u           18.00 Jgt. Alfons Steurs, Denis en To Deceuster, Fons Steurs, Zm. Jef Bertels, Jgt. Jul Dams, Remi Dams Josephina en Karel Bens, Mathilde Molenberghs, Jgt. Gerebernus Taels en Toke Schroven, kinderen Helena en Paula en kleinzoon Paul Taels. Zm. Bertha Appels, Vic Seyen en Anny Seyen.

08.00 u           Zm. Modest Verelst, Gregoor Van Dingenen en Laurentia Nietvelt

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

NOVEMBER IS ABONNERINGSMAAND
Herabonnering op Kerk + leven

In de 12 verschillende parochies zijn momenteel tientallen mensen aan de slag, helemaal vrijwillig, omdat ze ervan overtuigd zijn, dat dit tijdschrift het lezen waard is. Kerk+Leven, het meest gelezen blad in Vlaanderen heeft ieder jaar zeer veel werk, om de abonnering voor een heel jaar te hernieuwen. Honderden verschillende edities rollen iedere week in Antwerpen van de pers en vinden hun weg naar die honderden parochies en dat voor een prijs die alle concurrentie kan trotseren.
Ook naar Geel vinden iedere week zo’n 4.000 exemplaren hun weg en elk exemplaar moet toch maar goed terecht komen. Daarin spelen onze postbodes een fantastische rol. Ook die mensen mogen dus wel eens bedankt worden.
Ook heeft elke parochie nog een paar promotiemiddelen tot haar beschikking en zij gebruiken die ieder op hun eigen manier. Er is de bezinningsbrochure, die op velerlei wijzen kan gebruikt worden. Zij bevat schitterende bezinningsteksten en tevens bonnetjes voor allerlei aankopen (zo onder andere de CD over “het paard van Sinterklaas” Je krijgt er een ferme afslag mee, als je hem aankoopt in de boekhandel). Er is ook de sticker, waarmee je zelfs een cruise op de Nijl kan winnen. Sticker en brochure zijn op bepaalde momenten te vinden in je kerk en ook (zo lang de voorraad strekt op het secretariaat van de parochie … vraag ernaar !!!
Mensen, moet het nog gezegd: 21 euro voor een heel jaar leesgenot: betaal snel, dan hebben de mensen van de parochies ook ruim de tijd om hun werk te doen.
Ieder betaalt in zijn eigen parochie op het nummer, dat daar wordt bekend gemaakt en de mensen van buiten Geel betalen Noord in Noord en Zuid in Zuid op het nummer dat bijna wekelijks staat aangegeven in ons kader NUTTIGE INFO. Voor Geel Punt is dat rekeningnummer van Parochie Geel Punt 001-2507181-28 met vermelding abonnement Kerk en Leven Geel Zuid. 21 Euro overschrijven voor 15 november.
Graag gedaan
Marcel De Vries

AANSTELLING 1 PASTOOR 4 PAROCHIES - 4 PAROCHIES 1 PASTORESPLOEG
In naam van onze Bisschop P. Van den Berghe heeft Deken Hans Vanackere Bart Rombouts officieel aangesteld tot Pastoor van de parochies Punt, Sint-Amands, Winkelomheide en Stelen. Tezelfdertijd hebben de Pastores Mia Schoofs, Marcel Daems en Paul Renders hun engagement opgenomen, om bij te dragen tot de toekomstige invulling van taken en verantwoordelijkheden in de werking in de respectieve parochies.
Het was zaterdag 20 oktober een prachtige herfstdag en in een bomvolle Sint-Amandskerk vond de aanstellingsviering plaats. Nadat de aanstellingsbrief van de Bisschop was voorgelezen, nam onze Deken de belofte af en prees Bart gelukkig dat hij op jonge leeftijd dit prachtige ambt mocht opnemen.
De viering werd op passende wijze opgeluisterd door de versterkte koren van de 4 parochies die – ondersteund door orgelist Joël van Sint-Amands en daarbij nog begeleid door trompetklanken – zich werkelijk hebben overtroffen en een repertorium van mooie en inspirerende liederen ten gehore brachten.
Bij het einde van de viering onderstreepte Burgemeester Frans Peeters de waardering die Bart reeds geniet in Geelse parochiale middens en sprak – onder het motto ‘Geel, je komt er, je blijft er’ – zijn vaste overtuiging uit dat Bart – goed gestructureerd zoals hij is – een prachtige ambtsperiode tegemoet gaat, zowel voor hem persoonlijk als voor ons allemaal.
Vervolgens werden vanuit de kerkbesturen enkele woorden gericht tot Bart en de Pastores, om hen te verzekeren van de noodzakelijke ondersteuning in de materies die de kerkbesturen aanbelangen. Daarbij besloot de Stelens kerkbestuurvoorzitter in naam van zijn collega’s, dat zij blijven rekenen op waardige erediensten in de parochiale kerken.
Tot besluit sprak Bart woorden van dank uit voor de sympathie en medewerking die hij overal geniet en beloofde plechtig alles in het werk te stellen om een voorbeeldige herder te zijn voor de schapen in zijn stal. Onder een daverend applaus voor Bart en de Pastores werd de dienst besloten.
Iedereen werd na de viering uitgenodigd op een gezellige receptie om nog na te praten, over de grenzen van de parochies heen, over verleden, heden en toekomst.
Onzerzijds aan Bart en de Pastores : een welgemeend proficiat. De PT’s

DANKJEWEL!
Het was koud, maar de zon scheen aan een stralend blauwe hemel …. Die namiddag engageerde ik mij samen met Mia Schoofs, Paul Renders en Marcel Daems voor de pastorale opdracht in vier Geelse parochies. Een goed gevulde St.-Amandskerk zong en vierde mee. Zo kreeg ik die zware opdracht van de bisschop, maar onze deken noemde het “een reuzenjob” … Samen vormen wij een stukje Kerk, de gemeenschap van Jezus. Langs deze weg wil ik ook iedereen danken voor de felicitaties, wensen en bemoedigende woorden die ik mocht ontvangen. Het is deugddoend te voelen, dat je door zoveel mensen wordt gedragen! Bart

EN ONDERTUSSEN … JAN MERTENS
De voorganger van Bart, eredeken Jan Mertens, heeft ondertussen zijn intrek genomen in zijn nieuwe woonst en wil er ook nog steeds voor iedereen bereikbaar zijn. Je kan hem vinden aan de Diestseweg 41 A. … Niet ineens “met zijn allen daarheen” , maar ’t is toch goed, dat onze lezers dit weten. Marcel

JEUGDFLITSTEAM OP PAD
Op vrijdag 19 oktober vierde de Geelse jeugd ook haar “dag van de jeugdbewegingen”. De groten deden dit met een ontbijt op de markt van Geel en voor de jongeren trok een flitsteam van De Boogaard zelf naar de lagere scholen. Alle jongeren in uniform kregen een cadeautje van de jeugdraad. Dat bestond uit magneten met tekst en logo's van de verschillende jeugdbewegingen. Spektakel alom en een duwtje in de rug van honderden vrijwilligers, die zich in Geel inzetten voor de jeugd

KREATIEF GEEL
De krea-afdeling van het Geelse ACV start met een Cursus Spaans voor Beginners op vrijdag, 9 november van 13.15 u tot 14.45 u in de ACV lokalen, Stationsplein 4.
Iedereen is welkom en er is geen voorkennis vereist. Info of inschrijven kan op 014/56 05 95 of kreatief.geel@skynet.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

Externe Links