Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  43 -  24 oktober 2007

27 – 28 OKTOBER “30 ste ZONDAG”
1 NOVEMBER ALLERHEILIGEN - 2 NOVEMBER ALLERZIELEN
 “ DE FARIZEEËR EN DE TOLLENAAR ”

Om uit te breken uit het huis van onvrede en verdriet, is er maar één sleutel: nederige verzoening. Verzoening tussen mens en mens, verzoening met de werkelijkheid en met zovele grenzen. Alleen wie beseft dat hij/zij zelf ook gebreken heeft, fouten maakt, kan tot deze verzoening komen. (uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt. Lisa Verachtert en Gust Mertens, fam. Verachtert – Verachtert, Mertens – Diels; Zm. Jules Vermeulen en Josephina Peeters;       Zm. Frans Vandesande; Zm. Karel en Louis Verachtert – Maria Daems

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

18.00 u           Vooravond Allerheiligen: Zm. Frans Ruelens, Leonie Geboes en overleden familieleden. Zm. Maria Vanuytven

08.00 u           Allerheiligen: Morgenmis, feest van Allerheiligen: Jgt. Ludo Geukens, Jozef Geukens, Philomena Vanreusel, Melanie Knaepen.

19.00 u           Allerzielen: Gedachtenisviering overledenen

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

KRUISIG BARABBAS EN LAAT JEZUS VRIJ!

Zo schreeuwden 250 vormelingen van Geel bij het horen van de keuze die Pilatus hen voorhield. De acteurs - nochtans van geen kleintje vervaard - wisten niet waar ze het hadden en speelden gewoon verder alsof ze stokdoof waren, maar vertelden achteraf dat het hen wel geraakt had. Mij inspireerde het in elk geval voor de titel van een artikel van een wonderlijke dag te Nijmegen op 6 oktober.
In het Museumpark Orientalis (vroeger het Bijbels Openluchtmuseum) stapten rond 10.30 u onder een klare blauwe hemel, ongeveer 300 Gelenaars het hek binnen. Ze werden door enkele Geelse acteurs - vriendengroep van Gheelamania - vergast op het lijdensverhaal van Jezus. Door een samenspel van entourage, mooi weer, goede kostumering en vooral sterk theater werden de vormelingen geraakt tot in hun hart. Ze reageerden dan ook enthousiast toen hen daarna uitdrukkelijk gevraagd werd om op zoek te gaan in dat land van Jezus naar de betekenis van deze uitzonderlijke figuur. Een ronduit schitterende organisatie zorgde ervoor dat de vormelingen moeiteloos in 5 grote groepen het domein doorkruisten. Met een leuke gids in hun handen en goede vragen was de doortocht plezant, interactief en boeiend. Ze kwamen langs een Romeinse stad, een echt Joods dorp, het tolhuisje van Zacheüs met een karavanserai (denk hierbij aan die herberg in het kerstverhaal die gesloten bleef voor Maria en Jozef ), het meer van Genezareth met een vissersdorp en een hypermoderne multimediashow over het geloof bij moslims, christenen en joden. De vormelingen werden begeleid door catechisten, godsdienstleraars, ouders en 5 TOV’s. Deze laatsten waren mensen, die aan de voorbereiding van deze dag hadden meegewerkt. Hun naam ontleenden ze aan het Hebreeuwse woord “ TOV “ dat fijn, goed en tof betekent. Ze zorgden al van bij het begin in de bus voor een warm onthaal, ze gaven uitleg en achtergrondinformatie bij alle activiteiten, ze waren bekommerd voor het respecteren van de timing en ze letten er ook op dat er op tijd en stond een moment was om te eten en te spelen.
De acteurs verzorgden ondertussen nog een boeiend stukje theater met Zacheüs en Bartimeüs en het verhaal van de roeping aan het meer van Simon en Andreas. Passerende Nederlanders en Duitsers kwamen hoe langer hoe meer onder de indruk van dit gebeuren en feliciteerden meermaals de vormelingen en begeleiders met hun betrokkenheid, discipline en enthousiasme.
Rond een uur of drie werd er verzamelen geblazen om in de vlakbij gelegen Cenakelkerk met de repetitie van de liederen voor de slotviering te beginnen. In deze kerk met de slechtste akoestiek van West-Europa was het niet simpel om de sfeer erin te houden maar met de op één na jongste priester van ons bisdom aan het altaar, lukte het toch.
Toen op het einde “ walk in the light of the Lord” werd gezongen, voelde je de zonnestralen van heel de dag samenvallen en slikte je dankbaar bij het buitengaan je emotie door met het fruitsapje dat je als vieruurtje werd aangeboden.
Onderweg bij het naar huis gaan, overdenk je dan dat er minder dan 10 % afwezigen waren, dat meer dan een half jaar voorbereiding nodig was, dat de laatste weken hectisch waren maar nooit ondoenbaar, dat meer dan 30 volwassenen mee gedaan hebben, gratis voor niks, dat de vormelingen maar 10 euro betaald hebben, ( de rest werd gevonden bij sponsors), dat alle parochies van Geel mee hebben gedaan, dat de buschauffeurs schatten van mensen zijn, dat er telefoons geweest zijn van ouders die vroegen of hun zoon mee mocht, dat er sms’jes waren van volwassenen die aanboden om te helpen en bij dat alles voel je een grote dankbaarheid.
En je bedenkt dat voor heel wat catechisten het begonnen is op Pinkstermaandag in het heilig jaar 2000 . Daar heeft onze bisschop Paul Van den Berghe de harten beroerd . Hij sprak toen over de Geest en alle vormelingen die er toen waren (ongeveer 2000) werden gevraagd om op stap te gaan en hun geloof uit te zingen en te tonen aan wie dan ook. Daar werd toen de kracht gevonden om verder te doen, ook in Geel, tegen de stroom in, met het geloof dat een blijde liefdevolle boodschap nooit zal verzwegen worden.
Hoe komt het toch, vroeg één van de TOV’s aan de vormelingen, dat 2000 jaar na de dood van die Jezus, mensen het nog altijd de moeite vinden om hun leven te richten op de man van Nazareth. Het antwoord is niet eenvoudig maar het is er wel. Immers als je kijkt naar een dag als deze, dan zie je dat volwassenen het nog altijd de moeite vinden om het verhaal door te vertellen aan jonge mensen. Misschien omdat die juist nog ontvankelijk kunnen zijn voor het goede, het ware en het schone. Kardinaal Danneels noemt dat de 3 wegen om tot God te komen, de drager van al wat leven is. In Nijmegen werden die wegen zeker voorbereid.

Met dank!
Jan Lembrechts
Namens de werkgroep vormselcatechese Geel

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

Externe Links