Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  42 -  17 oktober 2007

20 21 OKTOBER “ WERELDMISSIEDAG - 29 ste ZONDAG”
“ ZOU GOD GEEN RECHT VERSCHAFFEN AAN ZIJN UITVERKORENEN ??? ”

“Bid onophoudelijk” lijkt misschien een opdracht voor religieuzen of mystici-in-spe. Toch is het ook voor mij goed om vaak te bidden. Het zal me immers steeds dieper confronteren met de vraag: wie ben Jij tot wie ik bid? Een God die naar mijn pijpen moet dansen of een God die recht doet en gerechtigheid voor de weduwe en voor al wie naast haar wordt uitgesloten?
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Geen eucharistieviering om 18u omwille van de aanstelling van de nieuwe pastoor Bart Rombouts

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BART ROMBOUTS PASTOOR
Volgende zaterdag is het dan zo ver. Dan wordt Bart Rombouts om 15.00 aangesteld als pastoor voor 4 parochies in de kerk van St.-Amands. Natuurlijk zijn in de eerste plaats alle mensen van St.-Amands, Stelen, Punt en Winkelomheide welkom, maar eigenlijk zien wij er graag zo veel mogelijk Gelenaren. Iedereen weet toch reeds, dat samenwerken tussen parochies geen ijdel woord meer is en we weten ook, dat die samenwerking nog zal (moeten) groeien. Laat ons dan met zijn allen voor God komen tot zegen van dit priesterambt.
Vanuit de ploeg(en) van het parochieblad wensen wij Bart veel vreugde en alle goeds toe in zijn behartigende opdracht voor een groot stuk Geel en weten wij, dat deze taak mee zal gedragen zijn door heel wat vrijwilligers, collega’s en zeker door deken Hans Vanackere, die zal voorgaan in de viering.
Achteraf zijn wij met zijn allen welkom op de receptie in de zaal van het gemeenschapsonderwijs in de Technische Schoolstraat.
Federatiecoördinator, Marcel De Vries.

VORMSELCATECHESE
Op maandag 22 oktober om 20.00 u worden alle catechisten, pastores en leden van de parochieteams verwacht in het parochiecentrum van St.-Amands. Een eerste stap wordt gezet in een gezamenlijk proces van de vormselcatechese. Johan Govaerts van de dienst catechese in het bisdom wil ons hierbij begeleiden. Samen maken we een inventaris op van datgene wat er leeft. Wat zijn de noden, vragen en verlangens? Van harte welkom!

“HOTEL PRISON”
Donderdag 25 oktober 20.00 u gaat er op initiatief van MARKANT een boeiende voordracht met beeldmateriaal.door in het Unizolokaal, Diestseweg 63. Jan de Cock trok de wereld rond van gevangenis naar gevangenis op zoek naar het leven achter de tralies. Hij ontmoette kruimeldieven, zakkenrollers en vliegtuigkapers en deelde de cel gedurende dagen of weken met huurmoordenaars en moeders die eten stalen voor hun kinderen. Hij vertoefde temidden van tbc- en aidspatiënten en leefde in het gezelschap van ratten, hagedissen en sprinkhanen...
En toch … is er is een hapje en een drankje voorzien. Leden: 10 euro, niet leden: 12 euro

OPENDEURDAGEN ZUSTERHOF CAMPUS O.L.VROUW
De bezigheidstherapie van de Gasthuiszusters van Geel, de bewoners, personeelsleden, directie en bestuursleden van vzw Zusterhot Campus 0. L. Vrouw nodigen ons allemaal uit op 20 en 21 oktober in de Parochiezaal van St. -Amands op de Werft.
Op zaterdag van 13.00 tot 19.00 u en zondag van 13.00 tot 18.00 u.
Je kan er het zelfgemaakte werk bewonderen, pannenkoeken eten, een fris pintje drinken en gezellig keuvelen in het cafetaria.

EEN ABONNEMENT OP HET PAROCHIEBLAD
Het federatieteam heeft beslist, om de prijs van het parochieblad volgend jaar zo laag mogelijk te houden. Er wordt zelfs een klein spaarpotje aangesproken, om de mensen de opslag van de drukkosten te besparen.
Onze parochies zullen eerstdaags starten met herabonneren. Wees niet te traag en betaal stipt op de voorgeschreven manier.
Eén jaar lang alle kerkelijk nieuws van Geel voor 21 euro ??? Bel ons, als dát nog goedkoper kan !!!
En … we hebben nog een cadeautje, maar daarover hebben wij het later nog.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41  

Externe Links