Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  41 -  10 oktober 2007

13 – 14 oktober “28 ste ZONDAG”
“ JEZUS GENEEST DE TIEN MELAATSEN ”

Tweeduizend jaar scheiden Jezus’ woorden en ons gehoor, ons verstaan vandaag. Intussen is er erg veel veranderd … wetenschap en techniek brachten ons ertoe in onze tijd alleen te vertrouwen op eigen weten en kunnen. Wat kan het dan in onze tijdgeest betekenen, dat Jezus zegt: Uw geloof heeft U gered. Wat betekent dat geloof vandaag? Waarvan moeten wij worden gered ?
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Fons Sterckx, Sylvie Mertens en Georges Bakeland; Jgt Frans Taels Marie Geboes en Leon Taels; Jgt Alfons Nevelsteen, zm Anna Taels, August Nevelsteen, Elisa Verellen en Rita Vanspringel; Zm Inge Neuts, Geert en Frans Sauviller; Jgt Alfons Clissen en overleden familie

08.00 u           Jgt Wim Lembreghts; Zm Louis Van Hoof Cluyts Cuyvers Verlooy

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

AANSTELLING

Op 1 juli werd Bart Rombouts door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochies St.-Amands, Winkelomheide, Stelen en het Punt. Graag nodigen wij u uit voor zijn aanstellingsviering op zaterdag 20 oktober om 15.00 u in de St.-Amandskerk. Hans Vanackere, deken van de Zuiderkempen komt naar Geel, om mee voor te gaan in deze viering, waarin ook Mia Schoofs, Paul Renders en Marcel Daems zich mee engageren voor hun pastorale opdracht. Wij nodigen graag iedereen uit in deze viering, evenals op de receptie die door gaat in de refter van het Koninklijk Atheneum ( Technische Schoolstraat). Wie de vier parochies financieel wenst te steunen of bij te dragen in de omkosten kan dit door te storten op het nummer 751-2031222-82, met vermelding ‘Aanstelling 20 oktober’. Hiervoor onze dank maar uw aanwezigheid maakt ons het meest gelukkig.
De parochieteams

DE ONBEKENDE GRIEG
Nu zaterdag 13 oktober om 19.30 u nodigt Davidsfonds Geel ons uit op een muzikale lezing over de befaamde Noorse componist Grieg in de concertzaal van de muziekacademie, Stationsstraat 29. Vorige week gaven wij hierover reeds details.

14 0KTOBER 2007: NATIONALE ZIEKENDAG!
Tijdens de nationale ziekendag van 13 en 14 oktober willen wij in het bijzonder de zieken en hoog bejaarden van onze parochie gedenken in ons gebed. We kunnen  misschien ook aan de zieken of bejaarde die we kennen een bezoekje brengen.

GEZINSDAG IN POSTEL
Op zaterdag 27 oktober organiseert de abdij van Postel een gezinsdag rond "Een christelijke visie op het huwelijk". Bisschop Léonard van Namen zal deze dag komen begeleiden, met gebed en ontmoeting, geloofsverdieping en gesprek. Wie op zoek is naar meer en dieper, kan het hele weekend blijven.
Inschrijving en info: abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol, 014/37.81.21 of gastenkwartier@abdijpostel.be

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40    

Externe Links