Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  40 -  3 oktober 2007

6 – 7 OKTOBER “27 ste ZONDAG”
“ GEEF ONS MEER GELOOF ”
Stel, je krijgt enkele zaden, om geloof te planten … in welke grond zou je deze zaden willen planten? Vertellen over Jezus aan kinderen of vertellen over Jezus aan volwassenen? In welke grond zou jij je zaadje willen planten ???
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt emma Van Springel, zm Alfons Van Hove, zm Marcel Goris; Jgt Vic Nietvelt, zm Mit Van den Brande gedachtenisviering Petra en Gerry Wuyts; Jgt Toke Schroven, GerebernusTaels, kinderen Helena en Paul Taels, kleinzoon Paul Taëls; René Syen, Florentine Verachtert ouders en familie

08.00 u           Jgt Gregoor Van Dingenen, Laurentia Nietvelt Modest Verelst

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VOORDRACHTEN OP HET HIK
Vanaf volgende week starten de voordrachten van de universiteit derde leeftijd in het Hoger Instituut van de Kempen aan het Zwaarvervoerdersspoor. Enkele weken geleden hebben wij een overzicht gegeven van het hele seizoen en onze rubriek Op Komst in Geel volgt wekelijks de sprekers op. De grote uitstraling die deze voordrachten hebben voor de hele regio, maken ons fier, dat wij deze activiteiten kunnen promoten in ons blad. Van harte aanbevolen.
De voordrachten zijn steeds op dinsdag en beginnen om 14.00 u. Volgende week kardinaal Danneels.

GELOOF EN HET PROBLEEM VAN HET KWAAD
Bijna in rechtstreekse concurrentie met de kardinaal komt volksvertegenwoordigster Cathy Berx naar Postel in de abdij in de voordrachtenreeks PACEM IN TERRIS. Ook zij is een boeiend vertelster en een sprankelende analiste. Haar boodschap luidt “MIJN GELOOF IN GOD WORDT NIET GESCHOKT” door het probleem van het kwaad. … Volgende week vrijdag om 20.00 u. Ook een aanrader.

MET TOV OP TOCHT
Onder deze slogan trekken de Geelse vormelingen nu zaterdag 6 oktober naar het Bijbels Openluchtmuseum in Nijmegen. Ze verkennen er het land van Jezus en hun eigenste gids is Tov. Zijn naam verwijst naar een Hebreeuws woord, waarvan de betekenis samenvalt met het Nederlandse ‘tof’. Het programma ziet er uit als volgt:
* 08.00 u: Verzamelen per parochie op de parking van Supermarkt Alma (aan de ring)
* 08.15 u: Vertrek met de autobus naar Nijmegen – Onderweg wordt er o.a. gezongen, ….
* 10.30 u: Aankomst in Nijmegen
* 11.00 u: Toneel in de Romeinse stad (voor het paleis van Pontius Pilatus)
* 11.30 u: Start van de tocht en eerste halte
* 12.05 u: We onderbreken een half uur voor de picknick
* 14.55 u: De groep maakt zich klaar voor de viering
* 15.15 u: Zangrepetitie in de nabijgelegen Cenakelkerk
* 15.30 u: Viering in de Cenakelkerk
* 16.30 u: Vieruurtje
* 17.00 u: Huiswaarts – Onderweg is er nog een quiz, ….
* 19.00 u: Aankomst in Geel
De vormelingen mogen toch niet vergeten, wat ze allemaal moeten meebrengen: een picknick en drank voor ’s middags, schrijfpapier, een stijve kaft en schrijfgerief. Regenkledij is wenselijk.
Dat het een deugddoende en hartverwarmende dag mag worden voor velen!
De Geelse werkgroep vormselcatechese

DE ONBEKENDE GRIEG
Op zaterdag 13 oktober om 19.30 u nodigt Davidsfonds Geel ons uit op een muzikale lezing over de befaamde Noorse componist Grieg in de concertzaal van de muziekacademie, Stationsstraat 29.
Inkom : niet leden: 6,00 euro - leden: 4,00 euro - vrijetijdspas: 1,00 euro
Meer info bij Jan Drijkoningen, Zammelseweg  127.  Tel. 014/72.35.87

14 0KTOBER 2007 : NATIONALE ZIEKENDAG !
Gelijke kansen voor iedereen, daar wil Europa in 2007 werk van maken !
Ziekenzorg schaart zich volledig achter deze uitdaging en nodigt ons uit, om ons even te bezinnen over onze manier van leven met elkaar. Daarbij kan de vraag gesteld worden: krijgt elke mens de nodige kansen om zich ten volle te ontplooien ?
Voor talentrijke mensen met veel kansen en mogelijkheden zal dit wel weinig problemen stellen. Dit zijn flexibele mensen, die zich perfect aanpassen aan wat economie en reclame verwachten.
Moeilijker wordt het voor mensen, die nauwelijks of niet kunnen werken, wiens leven getekend is door ziekte en die hulp nodig hebben. Voor hen is het dagelijks een kwestie van “overleven”. Zij krijgen weinig kansen, worden dikwijls gemeden, geraken geďsoleerd, vereenzamen en krijgen weinig gelegenheid om voor anderen en in de samenleving iets te betekenen.
De nationale ziekendag 2007 wil ons allen oproepen, om onze verantwoordelijkheid op te nemen en werk te maken van een gemeenschap, waar alle mensen kansen krijgen op een menswaardig bestaan. Niet alle mensen zijn gelijk. Felix Timmermans zei daarover nogal plastisch : “Wij zijn van hetzelfde deeg gemaakt maar allen iets anders gebakken”. Maar elke mens is wel evenveel waard en heeft recht op alle kansen voor een gelukkig en menswaardig leven.
Ziekenzorg vraagt heel concreet meer aandacht voor een betere mobiliteit en toegankelijkheid. Aangepast vervoer en toegankelijkheid zijn immers de noodzakelijke voorwaarden voor chronisch zieke personen om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en er zo “echt” bij te horen.
Maar hoe toegankelijk onze gebouwen ook mogen zijn, het dient tot niets, als mensen er niet van harte worden onthaald en ze er zich niet thuis voelen. Hoe groot de mobiliteit ook moge zijn, ze dient tot niets, als mensen het gevoel krijgen nergens nog verwacht te worden of mee te tellen…. Dit heeft allemaal te maken met onze hartelijkheid, met de wijze waarop wij met mensen omgaan ….Laten wij in navolging van Jezus, geloven in deze mensen, onze hand uitsteken, ze ruimte geven om het leven terug in handen te pakken, om terug in het leven te geloven, om terug iets te willen en kunnen betekenen voor anderen …
Ziekenzorg wil iedereen daartoe blijven uitnodigen om samen mee op weg te gaan !
Stef Van Hoof, voorzitter Ziekenzorg

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      

Externe Links