Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  38 -  19 september 2007

22 – 23 SEPTEMBER “25 ste ZONDAG”
“ GIJ KUNT NIET GOD DIENEN EN OOK DE MAMMON ”

Laat mij zoeken, God, hoe ik Jou kan dienen door dienstbaar te zijn aan mensen. Laat mij solidariteit zoeken, God, hulp en aandacht geven aan de kleinen en de zwakken. Help mij mee op te komen voor een rechtvaardige verdeling van geld en de goederen van de aarde. Geef mij de moed om niet in de eerste plaats te denken aan mijn spaarboekje maar te streven naar een eenvoudige levensstijl.
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Fons Steurs, zm Wim en Karel Daems, Dympna Helsen

08.00 u           Zm familieNevelsteen, Haepers en zoon, familie Canters Bergen

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Vrijdag 28 september: STARTAVOND “MUREN TUSSEN BUREN”
Het is soms pijnlijk om te zien, hoe mensen zich achter muren verschuilen. Men krijgt de indruk dat ze met niks of niemand te maken willen hebben. Ze hebben niemand nodig. Ze zijn een schitterende illustratie van het aloude spreekwoord “ieder voor zich en God voor ons allen”. Wij vragen ons dan af of deze mensen wel echt gelukkig zijn. Want om geluk te vermenigvuldigen moet men het delen. En dat is vanachter vier muren een onmogelijke opdracht. Daarom moeten wij onze muren afbreken, onze muren van vooroordelen, van individualisme, van eigenbelang, van egoïsme, en met open handen en armen naar de andere(n) toegaan.
Op vrijdag, 28 september, om 20.00 u willen we in de parochiezaal van St.-Dimpna, Rijn 3, luisteren naar Rachel Vanhoof, parochiepastor, en Hilde Welfens, verantwoordelijke voor de opleiding van pastorale werkers/werksters in het bisdom, die ons gaan uitleggen hoe wij kunnen loskomen van onze vastgeroeste gewoonten om open te staan voor alle mensen die onze wegen kruisen.
Van harte welkom. 

DE NACHT VAN DE PROFETEN
Op vrijdag 21 september organiseert het SOT (jeugdpastoraal Geel) in samenwerking met de werkgroep jongerenvieringen Herentals ‘De nacht van de profeten’ in Herentals. Deze viering past in het kader van de ‘Bijbelronde Vlaanderen’, Een bijbel die verschillende steden vanb Vlaanderen aandoet en dan in Herentals te gast is. Om 20.00u worden allen jong van hart verwacht aan de St.-Waldetrudiskerk (bovenkerk) te Herentals. Na een korte kennismaking wordt iedereen op weg gestuurd voor een heuse zoektocht door Herentals, op zoek naar de 12 kleine profeten. Wat hebben deze profeten ons vandaag te bieden? Welke mysteries gaan er schuil achter enkele religieuze plaatsen in Herentals? We gaan het ontdekken aan de hand van raadsels, doeactiviteiten, gesprekken, samen zingen,… Na de tocht is er een Taizéviering in de groene kathedraal van Herentals, de tuin van kasteel Le Paige. Nadien kan je bij pot en pint de mysteries nog verder ontrafelen… tot in de vroege uurtjes… Wie deelneemt hoeft enkel een veiligheidsvestje (als je er een hebt) mee te nemen.

VZW KREATIEF GEEL
Ook de vzw Kreatief is weer in gang geschoten en zij vragen ons volgende data door te spelen:

Meer informatie en inschrijven kan je bij Kreatief.geel@skynet.be of  014/56.05.95

JOGGEN VOOR BEGINNERS
Op woensdag 26 september start de Geelse Atletiekclub in samenwerking met CM een cursus joggen voor beginners. Er wordt gestart vanaf nul zodat iedereen kan deelnemen en week na week langzaam opbouwen naar het hoogtepunt…5km lopen zonder rust!
Voor 10 weken les betaal je 20 EUR, jogschema en verzekering inbegrepen. Inschrijven kan bij de eerste les op de piste op de Leunen vanaf 18.30 u. Voor meer informatie kun je surfen naar www.geelseatletiekclub.be of bel je naar Dré op 014/58.42.26.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

Externe Links