Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  37 -  12 september 2007

15 – 16 SEPTEMBER “24 ste ZONDAG”
“ VREUGDE OVER ÉÉN ZONDAAR DIE ZICH BEKEERT ”

Wordt hier psalm 133 waarheid: “Hoe goed is het, hoe weldadig om als broeders en zusters samen te leven”?
Het feest van het leven is veel belangrijker dan het opmaken van de balans (van het verleden) van het leven.
Hoe zien wij onze medemensen ... als een broer of zus?
Wat we zeggen van elkaar ... klopt dat ook? Brengt dat tot leven of tot dood?
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Mis speciale intentie. Zm Marie Verbiest, War Verellen, Roza Van de Plas, Odile Verbiest

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

EEN BLIJVER … “GEEL, JE BENT ER EN JE BLIJFT ER”

De Eurofeesten 2007 zijn weer verleden tijd. We hebben er ten volle van genoten. De weergoden waren ons al bij al zeer goed gezind. Een enkele regenbui op het “juiste” moment zorgde niet voor veel ongemak.
Ik had het geluk om (mede)parochieverantwoordelijke te zijn voor Elsum. Wij mochten zorg dragen voor de Oostenrijkers. Ook in de andere 11 parochies zorgden de parochieverantwoordelijken voor het vlot onthaal en verloop van deze dagen. Ook de Ieren, Duitsers, Italianen, Nederlanders, Polen, Portugezen, Roemenen, Fransen, Engelsen, Spanjaarden en de mensen van de Westelijke Sahara konden van de Geelse gastvrijheid genieten.
Door deze taak kregen wij de kans om het programma intensief mee te maken en een blik te werpen achter de schermen van de organisatie. Een eerste vaststelling – zo’n Eurofeesten: ’t is niet niks! Een ongelooflijke organisatie – waarvoor de stad zeker een pluim verdient.
Van in februari werden de parochieverantwoordelijken ingeschakeld. Gastgezinnen zoeken voor 500 buitenlandse gasten. Een parochieavond in elkaar steken… Over en weer bellen, schrijven, mailen met de verschillende landen. In alle talen, soms vlot, soms met haken en ogen . Alleszins de eerste contacten worden gelegd.
Ook de gastgezinnen leefden naar deze dagen toe. Begin augustus kwamen we de laatste keer bij elkaar. De gezinnen begonnen groep te vormen – mensen hebben zich voor hetzelfde geëngageerd en kijken naar hetzelfde uit. De gasten mochten komen.
En dan is het zover. Woensdag 15 augustus. De Schrijnwerkerij is onthaalcentrum.
De Roemenen zijn er veel te vroeg, de Oostenrijkers stipt op tijd, de Portugezen hebben meer dan 30 uren in de bus gezeten. Zij wenen bij aankomst: “ we hebben het gehaald”. En Geel zou Geel niet zijn als hier niet de eerste stappen van verbroedering gezet werden. De eerste Zeunt wordt geproefd en goed bevonden.
Donderdag 16 augustus: Spel zonder grenzen. De delegaties van Nederland en de Westelijke Sahara ontbreken nog. De anderen geven alles wat ze hebben. Roemenië wil kost wat kost winnen. De Oostenrijkers maken het hen heel moeilijk. De Roemeense delegatie heeft de joker beter ingezet. Zij behalen de eerste plaats.
’s Avonds zijn er dan de parochiale verbroederingsavonden. Er wordt overal gegeten, gedanst, en gezongen. Deze avond geeft de parochianen de kans om in hun parochie contact te hebben met de gasten. Frans Peeters en Nadine Laeremans maken er een erezaak van om alle avonden te bezoeken. Chapeau! Het is dan ook een aangrijpend moment als op het einde van de avond, met zijn allen, de handen in elkaar geslagen “Wahre Freundschaft” gezongen wordt.
Vrijdag wordt geoefend voor de openingshow. Gelukkig verkoopt de toeristische dienst petjes. De zon schijnt een beetje te goed.
De toeristische rondleiding door Geel spreekt de gasten aan .De openingshow ’s avonds trekt alles voor de inwoners van Geel op gang.
Op zaterdag worden de internationale markt en de optredens gesmaakt. Ieder toont het beste van zijn kunnen. Lieftallig, stevig, vrolijk…Er wordt genoten. De internationale eucharistieviering op zondag wordt door heel wat gasten en Gelenaars bijgewoond. In de viering is tijd gestoken! In vele talen wordt gezongen en gelezen. Gasten spreken in hun eigen taal de voorbeden uit. De Poolse jongeren dansen.
 “ Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waar zij allen op één plaats. Plotseling kwam er uit de hemel een geraas alsof een hevige wind opstak, en het vulden heel het huis waar zij waren. Er verschenen vurige tongen, die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten. Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf. Toen dat geluid opkwam, liep de menigte te hoop en raakte in verwarring, omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze vroegen zich verwonderd af: Hoe is het mogelijk dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
Hoe kan het anders dan dat wij als slot samen, ieder in zijn eigen taal, het Vredeslied zingen. Het is een echte Song of Joy!
Zondagnamiddag feesten we verder op de markt en vanaf ’s avonds keren de gasten weer naar huis. De meesten vertrekken echter met heel kleine oogjes, “moe maar voldaan” op  maandagmorgen naar huis. Er werden heel wat vriendschappen gesloten, afspraken gemaakt, pakjes en herinneringen uitgewisseld, emailadressen doorgegeven… De contacten zullen onderhouden worden.
Het waren deugddoende dagen. Vriendschap kent immers geen grenzen.

GEDACHTENISVIERING
In Stelen achter de kerk liggen een 30-tal Engelse soldaten begraven. Ze sneuvelden allen tijdens de bevrijding van Geel in september 1944. Op zaterdag 15 september gaat er om 10.00 u een gedachtenisviering door in de kerk van Stelen, met aansluitend een korte plechtigheid op het kerkhof. We verwelkomen naast het stadsbestuur ook een delegatie Britten, familieleden van de gesneuvelden. Enkele kinderen leggen na de viering een roos op de graven. Eénieder is welkom!

DE NACHT VAN DE PROFETEN
Op vrijdag 21 september organiseert het SOT (jeugdpastoraal Geel) in samenwerking met de werkgroep jongerenvieringen Herentals ‘De nacht van de profeten’ in Herentals. Deze viering past in het kader van de ‘Bijbelronde Vlaanderen’, Een bijbel die verschillende steden vanb Vlaanderen aandoet en dan in Herentals te gast is. Om 20.00u worden allen jong van hart verwacht aan de St.-Waldetrudiskerk (bovenkerk) te Herentals. Na een korte kennismaking wordt iedereen op weg gestuurd voor een heuse zoektocht door Herentals, op zoek naar de 12 kleine profeten. Wat hebben deze profeten ons vandaag te bieden? Welke mysteries gaan er schuil achter enkele religieuze plaatsen in Herentals? We gaan het ontdekken aan de hand van raadsels, doeactiviteiten, gesprekken, samen zingen,… Na de tocht is er een Taizéviering in de groene kathedraal van Herentals, de tuin van kasteel Le Paige. Nadien kan je bij pot en pint de mysteries nog verder ontrafelen… tot in de vroege uurtjes… Wie deelneemt hoeft enkel een veiligheidsvestje (als je er een hebt) mee te nemen.

ONVOORSTELBAAR DICHTBIJ
De “zoekende mens” is deze tijd weer meer dan actueel. Steeds meer mensen zijn terug op zoek naar het mystieke. De meer-zoekers komen weer naar boven in onze maatschappij en dan gaan wij christenen het in de eerste plaats zoeken in de bijbel, maar die is dan weer ZO mystiek, dat hij som echt ontoegankelijk wordt.
Frans Van Steenbergen, professor in ons bisdom, geeft kortelings een boek uit over onze God. Over die ene God in drie personen, een God, die relatie is én gemeenschap en die ons daartoe uitnodigt.
Het boek wordt bij ons in Geel aan het groot publiek voorgesteld op 18 september om 20.00 u in de zaal van St.-Amands. Van Harte uitgenodigd.

 STARTAVOND “MUREN TUSSEN BUREN” VOOR ALLE PAROCHIES op vrijdag 28 september
Wij bouwen prachtige huizen met duurzame materialen van de beste kwaliteit.  Het kan echt niet op. De huizen moeten perfect zijn in alle opzichten. Op zich is daar niks tegen natuurlijk Ze verhogen het “welzijn” van hun bewoners. Ze dragen anderzijds ook een gevaar, een risico in zich. Want de bekoring is groot om zich achter deze muren te verschuilen, beschermd tegen en afgeschermd van de buren.
Op vrijdag, 28 september, om 20.00 u, willen we in de parochiezaal van St.-Dimpna, Rijn 3, luisteren naar de mogelijkheden die ons aangereikt worden om los te komen van onze vastgeroeste gewoonten en open te staan voor alle mensen die onze wegen kruisen.
Rachel Vanhoof, parochiepastor, en Hilde Welfens. Van harte welkom.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  

Externe Links