Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  36 -  5 september 2007

8 – 9 SEPTEMBER “23 ste ZONDAG”
“ ALS IEMAND ZIJN KRUIS NIET DRAAGT ”

Wie ontmoet het niet, zijn kruis in zijn leven? En wie verstaat de kunst om daar juist mee om te gaan? Jezus leert ons dat het kruis niet het einde is. ‘Ik breng bij jou de nacht door, tot het Pasen en lente wordt!’
Jezus leeft ons voor om ook bij de beleving van ons kruis toch openheid te laten voor een keuze voor leven, toekomst, hoop, zorg voor wat goed of schoon of rechtvaardig is, wederopbouw, Bitterheid, hardheid, verlamming en wraak mogen niet het laatste woord hebben.
Opstaan en opstanding zijn het antwoord op het kruis, Althans “na drie dagen”, de soms lange tijd van wachten en verwerking.
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Familie Vangheel-Peeters en familie Verwimp-Vandoninck, Zm Jos Spruyt vanwege de geburen, Jgt Gerard Cuyvers, Zm Josephine Boons, Gusta Cuyvers, Ernest Wuyts, Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans

08.00 u           Zm Wim Lembrechts, Zm Louis Van Hoof Cluyts Cuyvers Verlooy

18.30 u           Jgt Constantia Vermeulen, Zm Louis Vangeel, familie Dresselaerts-Bastiaens, Louis Vissers en Lieve Gielen

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

WE ZIJN ER … EN NU AAN DE SLAG
De boekentassen zijn gepakt. De eerste schooldagen zitten er reeds op en de eerste uitnodigingen voor de vergaderingen zijn verstuurd. De laatste dagen hebben de voorzit(st)ers van de bewegingen hun jaarplanningen weer eens doorgenomen, want “’t Was toch weeral een tijdje geleden” … alle gistkorrels beginnen weer te werken. Over een paar weken bruist Geel weer van de activiteiten en zo ook onze parochies. Wij trekken ons ook op gang.
28 september  is er onze startavond op St.-Dimpna. De ZUID-parochies houden een startweekend in de weekendvieringen. De vrijwilligers van St.-Dimpna en Bel trefeen elkaar al voor de zoveelste keer’. De PT’s beginnen terug aan hun normaal tempo en overal bruist het van leven. Vorige week kwam het federatiebureau al samen en volgende week komt het federatieteam weer uit verlof.
Met de hulp van iedereen en van hierboven moet dit weer een glansjaar worden, waar elke parochie de hulp van vele handen nodig heeft. Samen voor de kar … en dan kan die echt niet te zwaar beladen zijn !!!!!!!!!!!!!!!!!!

STARTAVOND “MUREN TUSSEN BUREN” op vrijdag 28 september
Waar men gaat langs Vlaamse wegen komt men steeds en overal appartementsblokken tegen. Je kan er niet naast kijken. Een “gat in de markt” zeker. Maar voor hoelang? Vroeger sprak en zong men over “een huis met een tuintje”. Dat tuintje is overbodig geworden, want dat vraagt onderhoud en onderhoud slorpt vrije tijd op en ..... je krijgt er vuile handen van. Vier muren zijn héél efficiënt, je bent beschermd tegen en afgeschermd van de buren. Is deze trend een teken aan de “wand”? Een zichtbare uiting van ons “apart samenleven”? Een weerspiegeling van de tijdsgeest? In vele gevallen kent de moderne mens zijn naaste gebuur alleen van gezicht of zelfs dat nog niet !
Paul Van den Bergh legt de vinger op de wonde als hij zegt: “Waarom bouwen wij zoveel muren en zo weinig bruggen?” Muren zijn tekens van afzondering, van kilte, van hardheid, bruggen zijn tekens van verbinding, van ontmoeting, van tegemoetkoming.  Tegen de stroom in moeten wij onze muren afbreken, onze muren van vooroordelen, van individualisme, van eigenbelang, van egoïsme.
Op vrijdag, 28 september , om 20.00 u, willen we in de parochiezaal van St.-Dimpna, Rijn 3, luisteren naar de mogelijkheden die ons aangereikt worden om los te komen van onze vastgeroeste gewoonten en open te staan voor alle mensen die onze wegen kruisen.
Rachel Vanhoof, parochiepastor, en Hilde Welfens, verantwoordelijke voor de opleiding van pastorale werkers/werksters in ons bisdom, gaan ons hierbij begeleiden. Van harte welkom. 

GEBEDSDAG MEDJUGORJE
Zaterdag 22 september is er een Medjugorjegebedsdag in Beauraing. Alles begint om 10.00 u met een getuigenis van de gemeenschap Tiberiade en een predikatie van pater Landeka, oud-pastoor van Medugorje. Om 14.30 u is er Eucharistieviering.
Voor meer informatie: Leen Fourneau, 014/72.31.12

ONVOORSTELBAAR DICHTBIJ
De “zoekende mens” is deze tijd weer meer dan actueel. Steeds meer mensen zijn terug op zoek naar het mystieke. De meer-zoekers komen weer naar boven in onze maatschappij en dan gaan wij christenen het in de eerste plaats zoeken in de bijbel, maar die is dan weer ZO mystiek, dat hij som echt ontoegankelijk wordt. Frans Van Steenbergen, professor in ons bisdom, geeft kortelings een boek uit over onze God. Over die ene God in drie personen, een God, die relatie is én gemeenschap en die ons daartoe uitnodigt. Het boek wordt bij ons in Geel aan het groot publiek voorgesteld op 18 september om 20.00 u in de zaal van St.-Amands. Van Harte uitgenodigd.

TWEEDEHANDSBEURS
Op zondag 16 september van 09.00 tot 13.00 u gaat er in het St.-Aloysiuscollege een tweedehandsbeurs door. Babymateriaal, speelgoed en winterkleding tot 16 jaar zijn op zoek naar een tweede leven. Koopwaar kan binnengebracht worden op zaterdag 15 september in het college van 09.15 tot 12.00 u en van 13.00 tot 15.00 u. Meer informatie kun je bekomen bij Nancy Tormans op 014/72.49.98 of tormans.nancy@telenet.be.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    

Externe Links