Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  35 -  29 augustus 2007

1 – 2 SEPTEMBER “22 ste ZONDAG”
“ WIE ZICH VERHEFT, WORDT VERNEDERD ”

Een volgeling van Jezus ben ik niet eens en voorgoed, ik word het met vallen en opstaan! Het evangelie is mij altijd een stapje voor.
Een oefening: hoe geef ik?
Om er zelf mijn voordeel mee te doen? Of doe ik het echt voor de ander? Zullen we nog een stapje verder gaan?
Geef ik aan wie niets kan teruggeven en zet ik mezelf bewust uit het centrum, Uitdagend, niet?
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Zm meester Smets en Jeanne Berghmans; Zm Florent Bens Maria Geukens Theodoor Bens en Louis Geukens; Jgt Louis Wuyts en overleden familieleden; Jgt Josefina Boons Gerard en Gusta Cuyvers, Ernest Wuyts Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

STARTAVOND “MUREN TUSSEN BUREN”
Vrijdag 28 september
Wij kunnen er niet naast kijken. Overal rijzen de appartementen als paddenstoelen uit de grond. Blijkbaar is daar momenteel een markt voor. Wij vragen ons toch soms af, of de eigenaars deze opeengestapelde “blokken” nog wel aan de straatstenen kwijt kunnen. Vroeger sprak en zong men over “een huis met een tuintje”. Nu zijn vier muren blijkbaar al voldoende, beschermd tegen en afgeschermd van de buren.
Is deze trend een teken aan de “wand”? Een zichtbare uiting van ons “apart samenleven”? Een weerspiegeling van de invalshoek van de moderne mens tegenover zijn naaste (buur)?
Een samenleving vol stenen en beton is koud en kil, zonder ziel, zonder hart. Wij moeten onze muren afbreken, onze muren van vooroordelen, van individualisme, van eigenbelang, van egoïsme.
Rachel Vanhoof, parochiepastor, en Hilde Welfens, verantwoordelijke voor de opleiding van pastorale werkers/werksters op het bisdom, gaan ons hierbij begeleiden.      
Van harte welkom. 
Vrijdag 28 september 20.00 u in de parochiezaal van St. Dimpna, Rijn 3.

ONVOORSTELBAAR DICHTBIJ
Frans Van Steenbergen
, professor in ons bisdom, geeft kortelings een boek uit over de Heilige Drie-eenheid. Niet direct een onderwerp, waar mensen van wakker liggen. Toch gaat het boek niet over hemelse en wetenschappelijke beslommeringen over één God en drie personen, maar over God, die ons heel nabij is. Van Steenbergen treedt in het voetspoor van Hildegard van Bingen, Franciscus van Assisi, Andrej Roubljov en Elisabeth van de Drie-eenheid.
Het boek wordt bij ons in Geel aan het groot publiek voorgesteld op 18 september om 20.00 u in de zaal van St.-Amands.
Van Harte uitgenodigd.

ONS VERLANGEN NAAR GOD
Op woensdag 19 september komt EH Jan Willems, pastor in het St.-Elisabethziekenhuis van Turnhout, in de kerk van Lichtaart spreken over ‘ons verlangen naar God’. De Charismatische gebedsgroep Agapè laat ons weten, dat ook mensen van Geel welkom zijn. Meer onfo: Rita Vanbrabant 014/58.22.38

EN DE EUROPAFEESTEN ???
Wij willen een volgende keer uitgebreid terugkomen op de Geelse Europafeesten en daarom beperkt deze editie zich tot enkele parochiale nota’s. Alle waardering dus, voor iedereen, die zich heeft ingezet voor de zaak, maar onze waardering gaat zo ver, dat we er uitgebreid werk willen van maken. Wel kunnen wij nog melden, dat de tentoonstelling ‘Passievruchten, a labour of love’ speciaal voor de mensen die het tijdens de feesten te druk hadden, op zaterdag 1 september een laatste keer te bezoeken is in De Halle van 14.00 tot 19.30 u. In deze tentoonstelling, waarin Geel en zijn Ierse zusterstad Monaghan/Tydavnet in de kijker staat, is iedereen welkom. De bezoeker kan vrij rondwandelen of diegene die graag het verhaal bij de foto’s hoort kan aansluiten bij een geleid bezoek om 14.00, 16.00 of 18.00 u. De fotografen Mie Van Rompaey en Ria Vandoninck vertellen u graag over de leuke belevenis die achter elke foto schuilt.
Het federatieteam

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34      

Externe Links