Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  34 -  22 augustus 2007

25 – 26 AUGUSTUS “21 ste ZONDAG”
“ ZIJ ZULLEN KOMEN UIT HET OOSTEN EN HET WESTEN ”

Gods wegen zijn ondoorgrondelijk zo luidt een gezegde. Soms gebeurt het dat we deze wijsheid vergeten en willen we dat een ander denkt en doet zoals ik beslis of zoals mijn groep het bepaalt. De lezing van vandaag bekritiseert deze verabsolutering van wetten en regels, want Gods goedheid laat zich niet aan banden leggen. God zet de zaken soms op zijn kop.
Leiden luisterbereidheid, begrip, nabijheid, mildheid vaak niet tot meer resultaat dan koele beginselvastheid ?
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Dympna Sterckx, Bernus Van Gorp en overleden kinderen; Jgt Jules Vermeulen, Zm Josephina Peeters

08.00 u           Zm Alfons Versmissen, Marie Kuypers  Maria Peeraer Henri Vrancken

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

SCHAKELEN OP 26 AUGUSTUS
Een fiets heeft een verzet, in proper Nederlands een schakeling. Schakelen kan een verzet zijn, zeker met De Schakel Zuid, nu al voor de negentiende keer. Intussen is er een hele familie ingeschakeld voor de organisatie : Balen, Dessel, Geel, Grobbendonk, Herentals, Herselt, Kasterlee, Laakdal, Lommel, Meerhout, Mol, Olen Retie en Westerlo. Deze Schakelfamilie is een begrip geworden in de Kempen en ver daarbuiten. Wil je onderweg wat zien? Schakel dan je fiets even uit, grijp je brochure en geef je ogen de kost.
In Geel kan je inschrijven:
In het PC Sint Amands op de Werft tussen 08.00 en 14.00 u  sluiting: 19.00 u.
Inschrijfgeld is nog steeds 2,5 euro voor volwassenen en de kinderen geboren na 1992 betalen slechts: 1 euro. Je krijgt voor je inschrijf heelveel terug!! Je kunt deelnemen aan een gratis Zoekwedstrijd enkel op het 70 km parcours, 200 euro prijzen in de pot!!
Je krijgt een appeltje voor de dorst. Een gratis boottochtje behoort tot de mogelijkheden. Er is een begeleide rit voor personen met een handicap of met een fysieke beperking. Neem je tijd want er valt onderweg heel wat te beleven!!
Info: Dienst Toerisme Geel, Markt 1 Geel 014/56.63.83 of 014/58.68.00 deschakel@geel.be - www.schakel.be
Prettige fietsdag!!

MISDIENAARS VAN GEEL – ZUID OP UITSTAP
We zijn blij dat we in verschillende parochies beroep mogen doen op enkele jonge mensen als misdienaar tijdens de zondagsviering. Sommigen komen wekelijks, anderen om de veertien dagen. Allen zijn ze echter trouw op post. En voor wat, hoort wat!
Daarom ook gaan we al enkele jaren met de misdienaars van St.-Amands, Winkelomheide, Stelen en het Punt tijdens de zomervakantie op uitstap. Op maandag 27 augustus is het weer zover. De reis gaat naar Bobbejaanland. Een brief met uitnodiging werd bezorgd. Gelieve zo snel mogelijk in te schrijven bij Paul Renders op het nummer 0494-93.34.21.

Archief

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33        

Externe Links