Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  26-27-28 -  27 juni 2007

30 JUNI – 1 JULI : 13DE ZONDAG DOOR HET JAAR
JEZUS OP WEG NAAR JERUZALEM

7 – 8 JULI : 14DE ZONDAG DOOR HET JAAR
UW VREDE ZAL OP HEN RUSTEN

14 – 15 JULI : 15DE ZONDAG DOOR HET JAAR
WIE IS MIJN NAASTE

18.00 u           Geen misviering omwille van het afscheid van pastoor Mertens

08.00 u           Zm Stanske Lievens vanwege de geburen

18.00 u           Jgr Karel Goris, zm Rosa Steynen, Marcel en Jos Goris; Jgt familie Lornoy Boeckx; Jgt Leon Taels, Frans Taels en Marie Geboes

08.00 u           Zm Luis Van Hoof Cluyts Cuyvers Verlooy

18.00 u           Jgt Denis De Ceuster To De Ceuster Alfons en Fons Steurs

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

UW PAROCHIEBLAD TIJDENS DE VAKANTIE

Hou dit nummer 26 zeer goed bij. Het bevat informatie voor drie weken en verontschuldig ons, wanneer we er de volgende keer weer ijn, want dan ook zullen wij voor drie weken publiceren, maar de actualiteit zal toch een beetje naar de achtergrond verdwijnen. Het “kort op de bal spelen” zal er niet bij zijn met ons nummer 29 op 18 juli.

* Op 8 augustus starten wij weer voor een heel jaar aan het normale tempo. Dan verschijnt nummer 32 voor de normale week van 11 tot 17 augustus en de teksten moeten op de gewone tijden binnen zijn, twee weekends voor verschijnen.

Wij weten het ook: ’t is spijtig, maar wel noodzakelijk, want een treintje als het onze moet toch ook eens kunnen stil vallen.

* Wij van onze kant wensen zeker onze trouwe medewerkers in Geel Punt, Stelen, Zammel, Winkelomheide, St.-Amands, Oosterlo, Holven, Bel, Ten Aard, Larum, St.-Dimpna  en Elsum danken en een prettige vakantie toewensen.

Marcel De Vries en Jef Vreysen

AFSCHEID JAN MERTENS
Volgende zaterdag neemt Geel afscheid van een groot man. Jan Mertens, onze federatiecoördinator en tevens pastoor in vier Geelse parochies, met pensioen. In 1963 begon hij als jong priester een leraarscarričre aan het St.-Pietersinstituut in Turnhout. Begin jaren ’70 kwam hij als onderpastoor op St.-Amands in Geel aan. Daar werd hij na een tussenstop op het ACW in Turnhout tot pastoor benoemd in 1989 en kort erna werd hij deken van Geel, tot deze functie verdween in 2004. Tot heden was hij dan federatiecoördinator, wat eigenlijk wel op het zelfde neer kwam. Ondertussen was hij wel “tevens” pastoor geworden in Winkelomheide, Stelen en Punt. Allemaal werk en zorg, die nu door anderen zal moeten gedragen worden.
Jan viert met ons zijn afscheid aan de actieve pastoraal in een feestelijke viering op zaterdag 30 juni om 15.00 u. in de St. Amandskerk. Iedereen is van harte uitgenodigd om te komen meevieren. Aansluitend is er een receptie in het parochiecentrum aan de Werft. Wie wil bijdragen in de onkosten van de feestelijkheden alsook in het geschenk dat wordt overhandigd, kan storten op rekeningnummer 778-5923442-95. Dit met vermelding ‘Geschenk Jan Mertens’. Let op! In de parochies St.-Amands, Stelen, Winkelomheide en het Punt is er die avond geen viering.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25      

Externe Links