Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  25 -  20 juni 2007

23 – 24 JUNI “ GEBOORTE VAN JOHANNES DE DOPER ”
“ JOHANNES ZAL HIJ HETEN ”
Johannes, “de doper” … “de voorloper” wordt hij ook weleens genoemd. … Wie voorloopt, loopt ook risico. Hij verlaat de gebaande weg. Opvattingen komen in botsing, eigen wensen gaan niet door. Je kan er bij verliezen, maar je kan er ook bij winnen … de vreugde, om het geluk van hen, die na u gebaande wegen kunnen vinden.
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Jules Vermeulen, Josephina Peeters, Stans Lievens. Jgt Frans Helsen, Mathilde Vermeulen. Zm Sylvie Mertens, Fons Sterckx, Georges Baekeland, Willy en Emiel Geerts, Maria Mertens en familieleden

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

UW PAROCHIEBLAD TIJDENS DE VAKANTIE
Zoals vorige week al gemeld, gelden er speciale richtlijnen voor parochiebladteksten in juli. Wij moeten enkele keren ons nieuws bundelen, wij moeten sober zijn in onze berichtgeving en moeten enige discipline vragen van onze medewerkers. Laat ons daarom duidelijk afspreken.

* Volgende week, 27 juni verschijnt nummer 26, waarin alle berichten moeten staan voor DRIE weken: vieringen, vergaderingen en activiteiten van 30 juni tot 20 juli. De teksten moeten op de parochies toekomen tijdens het weekend van 16-17 juni.

* Op 18 juli verschijnt nummer 29, waarin alle berichten moeten staan voor DRIE weken: vieringen, vergaderingen en activiteiten van 21 juli tot 10 augustus. De teksten moeten op de parochies toekomen tijdens het weekend van 23-24 juni. Dat is amper een week na de teksten van het vorig nummer en duidelijk een maand voor het verschijnen van het nummer.

* Op 8 augustus starten wij weer voor een heel jaar aan het normale tempo. Dan verschijnt nummer 32 voor de normale week van 11 tot 17 augustus en de teksten moeten op de gewone tijden binnen zijn, twee weekends voor verschijnen.

Wij weten het ook: ’t is ingewikkeld, maar wel duidelijk te volgen, als je elke stap afzonderlijk neemt.

AAN DE VORMELINGEN VAN 2008
De kinderen die in september de stap zetten naar het zesde leerjaar zijn ook de vormelingen voor 2008. Het is nog vroeg, maar toch wordt er al gedacht aan de inschrijvingen. En dit omwille van een dubbele reden.
* Vooreerst is het werkjaar 2007-2008 behoorlijk kort. Pasen valt immers reeds op 23 maart en de eerste vormsels staan dan ook gepland begin april. Wil men in de catechese rondkomen met het programma, dan dient men tijdig te starten.
* Langs deze weg nodigen we tevens alle vormelingen uit voor een gezamenlijke uitstap op zaterdag 6 oktober. Houd deze dag vrij …. We trekken dan met een 300-tal Geelse vormelingen naar het Bijbels Openluchtmuseum in Nijmegen. Het belooft een spetterende dag te worden. Niet te missen, dus!
Normaal gezien kregen onze jongeren via de school een brief mee met de inschrijvingsdatum in de eigen parochie. Is dit echter niet zo, neem dan zo vlug mogelijk contact op met uw pastoor of parochieverantwoordelijke. Tot binnenkort!

AFSCHEID JAN MERTENS
Het werd reeds via verschillende kanalen bekendgemaakt. Heel binnenkort gaat Jan Mertens, onze federatiecoördinator en tevens pastoor in vier Geelse parochies, met pensioen. Langs deze weg nodigen we éénieder uit om te komen meevieren op zaterdag 30 juni. Om 15.00 u gaat Jan samen met enkele collega’s voor in een dankviering in de St.-Amandskerk. Aansluitend is er een receptie in het parochiecentrum aan de Werft. Wie wil bijdragen in de onkosten van de feestelijkheden alsook in het geschenk dat wordt overhandigd, kan storten op rekeningnummer 778-5923442-95. Dit met vermelding ‘Geschenk Jan Mertens’. Let op! In de parochies St.-Amands, Stelen, Winkelomheide en het Punt is er die avond geen viering.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

Externe Links