Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  23 -  6 juni 2007

9 – 10 JUNI “10 de ZONDAG DOOR HET JAAR”
“ JONGELING, IK ZEG JE, STA OP! ”

In plaats van stil te blijven staan en het verdriet en de pijn aan te raken, lopen wij er vaak voor weg.
“Huil maar niet”, wil zeggen: “Je moet er wel doorheen zien te komen, maar je staat er niet alleen voor”.
Dit vraagt geen andere deskundigheid, dan een gevoel van betrokkenheid. Zo kunnen mensen elkaar tot leven wekken.
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Josefina Bens, Remi en Jul Dams; Karel Bens, Mathilde Molenberghs

08.00 u           Jgt Coleta Bervoets, Edward Verachtert, August Verbeeck, Antonia Van de Wouwer; Wim Lembrechts. Zm Louis Van Hoof – Cluyts – Cuyvers - Verlooy

18.30 u           Zm Louis Vissers, Lieve Gielen, familie Vissers Vangheel, Louis Vangheel en Constantia Vermeulen

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

KERKOPBOUW BISDOM ANTWERPEN
Vandaag nemen steeds meer gelovigen een taak op in de pastoraal van parochies en federaties. Ook voelen heel wat mensen de uitdaging aan, om zich te verdiepen in hun geloof. Het Centrum voor Christelijk Vormingswerk wil poqirief inspelen op deze twee tekenen van onze tijd, maar om deze mensen te begeleiden, zijn centten nodig. Daarom is er volgend weeken de omhaling voor “Kerkopbouw Bisdom Antwerpen”, wat staat voor opleiding, vorming en begeleiding van beroepskrachten en vrijwilligers op alle terreinen van de pastoraal.
Investeren in mensen komt immers ten goede aan de kwaliteit van het pastoraal werk ter plaatse. 
Je kan natuurlijk een naamloze bijdrage leveren in de collecteschaal, maar deze vorm van “volksontwikkeling” kan je ook steunen door een storting op het nummer 422-0026001-67 van CCV en een bedrag van meer dan 30 is fiscaal aftrekbaar.
Wij bevelen deze omhaling van harte aan en stortingsformulieren kan achteraan in onze kerken vinden.

VERDER LEVEN ZONDER JOU
De Diocesane Pastorale Dienst ‘rouwzorg’ wil mensen begeleiden in hun rouwproces. Vanuit eigen getuigenissen proberen de begeleiders (weduwen en weduwnaars) andere mensen te helpen bij pijn, angst, verdriet en gemis. Daartoe gaat er een weekend door van 29 juni tot 1 juli in Hof Zevenbergen in Ranst.
Een goede manier om door verdriet heen te geraken is er over praten, is mensen ontmoeten die naar je verhaal willen luisteren.
Meer info kan je krijgen bij de inrichters: Raf Verbeeck (03/287.35.77), Magda Michiels (03/321.51.82), Renilda Knuts (03/327.95.57), Poel Gevers (014/45.13.67)

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22  

Externe Links