Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  22 - 30 mei 2007

2 – 3 juni “ ZONDAG VAN DE DRIE-EENHEID ”
“ AL WAT DE VADER HEEFT IS HET MIJNE ”

Een moeilijk mysterie. God begrijpen kunnen we nooit helemaal. Een Indio-priester van het Kuna-volk verwoordt het zo: ‘God is in onze cultuur werkzaam. Elk volk, elke cultuur heeft een venster op God. Door dat venster zien wij een gedeelte van God, \‘Wie denkt, dat hij vanuit zijn venster alles ziet, onderschat God deerlijk. Alleen wanneer wij in een echte dialoog ons zicht op God delen met andere culturen, krijgen wij bij benadering een idee van de volheid van Gods aanwezigheid onder ons.’
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Avondmis

08.00 u           Zm familie Crieckemans; Mellebeeckx, Wuyts

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DOPEN IN GEEL
Vanaf volgend werkjaar zijn de Geelse parochies afgesproken, om samen te werken in één doopkalender. In de kleinere parochies zal om de twee maanden gedoopt worden en in de grotere om de maand. Dit principe werd al enige tijd gehuldigd, maar soms was de coördinatie wat moeilijk.
Voortaan zal dus de eerste vier zondagen van de maand telkens in twee Geelse kerken een doopzondag zijn volgens een vaste kalender. De ouders kunnen dan zelf kiezen, of ze zich richten op de datum, dan wel op de kerk. Wie absoluut in zijn parochiekerk wil gedoopt worden, moet dan wel passen in de vaste doopkalender van zijn parochie, maar als data niet kunnen, zullen zij mogen kiezen voor een andere datum in een andere Geelse kerk. Dit zal geen enkele moeilijkheid meebrengen.
Het spreekt echter van zelf, dat de doopvoorbereiding steeds zal verlopen met de parochie, waar het doopsel doorgaat.
Voor de concrete kalender spreken wij af in een volgend nummer van ons parochieblad.

BELASTINGGROEP ACW
Zoals ieder jaar komt de belastinggroep van het ACW weer rond in de parochies, om iedereen een dienst te bewijzen. Zij willen – met kennis van zaken – uw belastingbrief invullen en reeds berekenen, wat je te verwachten hebt, tegen dat volgende jaar de aanslagbrief toekomt.
Je moet dan wel met je brief naar één van de locaties komen en de nodige documentatie meebrengen. Dan gaat het vooral om: fiches van het inkomen, van de bank in verband met een hypothecaire lening, levens- of schuldsaldo verzekering, kinderopvang, PWA-cheques, giften, formulier grondlasten, enz. Vergeet ook je laatst ontvangen aanslagbiljet niet, zoals de diensten van de belastingen je vorig jaar hebben “aangeslagen”.
Wij beginnen er telkens aan om 19.00 u.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21    

Externe Links