Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  20 - 16 mei 2007

12 – 13 MEI “7 de PAASZONDAG”
“ DAT ZIJ VOLMAAKT ÉÉN MOGEN ZIJN !!! ”

Goede God, niemand heeft U ooit gezien, maar in uw Zoon Jezus zijt Gij ons rakelings menselijk nabij gekomen, opdat wij elkaar meer nabij zouden zijn. Verlicht ons verstand en ons hart, opdat geschillen en verschillen ons niet zouden tegenhouden, om te groeien als zusters en broeders van elkaar, tot we één zijn bij U.
 
(uit het bijbeldoosje)

08.00 u           morgenmis

11.00 u           Eerste Communie

18.00 u           Jgt Marcel Daems, zm Jos Daems; Jgt Jos Geukens, zm Jan Geukens, Celine Claes, Louis Josefina en Karel Janssens, Josefina Ceulemans

08.00 u           Zm Alfons Versmissen, Marie Kuypers, Maria Peeraer, Henri Vrancken

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DIOCESANE BEDEVAART NAAR BEAURAING
Reeds voor de zesentwintigste keer organiseert ons bisdom op woensdag 4 juli een bedevaart naar Onze-Lieve-Vrouw van Beauraing. Ook uit Geel vertrekt er jaarlijks een autobus. Het is een bijzondere bedevaart, daar Beauraing dit jaar jubileert. Maria verscheen er in 1932, dat wil zeggen 75 jaar geleden. Inschrijven kan tot 15 juni bij Annie Verachtert, Stationsstraat 14C, tel. 014-59.31.30 of bij de plaatselijke verantwoordelijke. De prijs bedraagt 12,50 euro voor volwassenen en 7,50 euro voor jongeren tot 18 jaar. Hopelijk zijn we weerom met velen!

PIZZICANTO ZINGT SHAKESPEARE
Kamerkoor Pizzicanto
nodigt ons hartelijk uit op zaterdag 9 juni  om 20.15 u in de kerk van O.-L.-V.-Middelares en de De Merodelei  te Turnhout. Onder leiding van Christiana Duyck brengt het koor liederen op teksten van William Shakespeare. Het wordt een gevarieerd concert met liederen uit verschillende tijden en diverse stijlen: soms swingend, dan weer romantisch, vaak ook ontroerend mooi. Na afloop kan er nagepraat worden bij een drankje in de nabijgelegen zaal  "De Gilden".
Prijzen:   Kassa: 12,00 euro  -  Voorverkoop 10,00 euro op 014/41.90.58  -  Minder dan 12 jaar: gratis

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19        

Externe Links