Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  19 - 9 mei 2007

12 – 13 MEI “6 de PAASZONDAG”
“ DE HEILIGE GEEST ZAL U ALLES LEREN ”

17 MEI: HOOGFEEST VAN ONS-HEER-HEMELVAART

Lieve God, Jezus heeft gekozen om dicht bij de mensen te staan, zoals u het wilde.
Dat was voor Jezus een moeilijke weg. Ik heb het nu ook niet zo gemakkelijk en ik bid u, zoals Jezus, om uw aanwezigheid in mijn leven.

 (uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Marcel Goris en familie; Zm Fons Hermans; Jgt Bertine Danckers en Jan Boeckx; Zm Rita Vanspringel

08.00 u           Zm Wim Lembreghts

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

VIERING DIMPNA EN GEREBERNUS

Dit jaar geen grote Dimpnadagen. Ook Geelamania is er niet bij, want wij zijn zowat halfweg tussen twee lustrumvieringen van onze Geelse Heilige.

Toch worden de heiligen Dimpna en Gerebernus volgende week dinsdag, 15 mei om 10.00 u luisterrijk gevierd in de St.-Dimpnakerk. In een pontificale hoogmis, geconcelebreerd door alle beschikbare Geelse pastores, willen wij bidden tot onze heiligen voor het goed van onze stad, onze mensen, onze zieken en alle intenties, die de aanwezigen met zich dragen.

Zoals steeds zal deze viering kunnen rekenen op een ruime belangstelling en wij nodigen alle lezers van dit parochieblad dan ook uit op de viering. Feestredenaar is dit jaar de nieuwe pastoor van de Dimpnaparochie Jan Verheyden.

Ook in Zammel “nabij het hutje” gaat ’s avonds om 19.00 u een eenvoudige Dimpnaviering door, waar mensen bij goed weer in open lucht kunnen genieten van onze heiligen. De “huisparochie van St.-Laurentius” verwelkomt ons ofwel nabij de Dimpnakapel (bij goed weer) of - wanneer het daar niet kan doorgaan, zal de parochieklok de mensen tijdig naar zich toe luiden. – in de parochiekerk.

Over de historiciteit van onze heiligen hebben wij het die dag niet, wel over “het goede” dat zij al zovele jaren in Geel verspreidden. …

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18

Externe Links