Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  18 - 2 mei 2007

5 – 6 mei “5 de PAASZONDAG”
“ EEN NIEUW GEBOD GEEF IK U ”
Wij bidden met Franciscus van Assisi: “Heer, maak mij tot een instrument van UW vrede: Laat mij liefde brengen waar haat is, eenheid Waar mensen verdeeld zijn, vergiffenis aan mensen die zwak zijn, laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt, geloof aan wie twijfelt. Laat mij licht brengen waar het duister is en vreugde, waar mensen bedroefd zijn.
 
(uit het bijbeldoosje)

 “ Op donderdag 10 mei vieren wij de zalige Pater Damiaan in de weekdagvieringen “

18.00 u           Zm Fons Steurs, Wim en Karel Daems, Dympna Helsen, To Deceuster Jan ,Fons, Jeannine en Jannele Vangheel; Patrick, Door Veraghert en Jos Lathouwers. Jgt Julia Verwimp

08.00 u           Zm Marie Claes, Gaston Krieckemans, familie Krieckemans-Claes-Hermans, Louis Van Hoof, Cluyts Cuyvers Verlooy

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

PAROCHIETEAMS
Onze parochieteams van cluster Zuid komen op dinsdag 8 mei te 20.00 uur samen in het pastoraal huis Winkelomheide 145. We hopen dat alle parochieteams zo volledig als mogelijk aanwezig zijn voor de evaluatie van de startdag in Holven en …

VIERING DIMPNA EN GEREBERNUS
Nog 13 keer slapen en dan is het zo ver. Dan viert Geel zijn Geelse heiligen. ’t Is dit jaar midden in de week. Er is geen Gelamania en geen ommegang, maar de devotie voor ons heiligen houd stand. Dimpna en Gerebernus staan voor Geel bekend in een groot stuk van de wereld. Mensen van Geel, wij verwachten jullie dinsdag 15 mei in de St.-Dimpnakerk om 10.00 u.

VERHALEN MET EEN STAARTJE
Vorige week beleefden wij een mooie avond met staartjesverhalen voor de ouders van eerstecommunicanten in 2007 en 2008. Deze avond gaat nog een tweede keer door in de parochiezaal van Ten Aard, op
3 mei om 20.00 u. Dit, voor de mensen, die op woensdag niet kunnen. Welkom.

GEZINSDAG IN DE POSTELSE ABDIJ
Zaterdag 2 juni gaat in de abdij van Postel een gezinsdag rond "Spreek me van de hemel".  Het gaat om een bijbelse ontdekkingstocht begeleid vanuit Don Bosco Experience met salesianen Robert Kino en Paul Van Praet. In gebed, gesprek en ontmoeting wordt er gevierd. Er is catechese en kinderopvang voor de kinderen. Je kan ook intekenen voor een heel weekend van 1 tot 3 juni. Info: pater Benny of pater Nicolaas, Abdijlaan 16, 2400 Mol 014 37 81 21 gastenkwartier@abdijpostel.be

VOLKSTUINEN EN LOBELIA GEEL-CENTRUM
Wij willen de bloemenliefhebbers danken voor hun bezoek aan onze tentoonstelling. Ze konden hun naam opgeven om een gratis lidmaatschap van onze vereniging te winnen naar aanleiding van het 75-jarig bestaan van Lobelia.
Een onschuldige hand trok de volgende namen:

Inschrijven voor volgend seizoen, vanaf september, zowel voor de cursus bloemschikken als voor lidmaatschap + abonnement op De Volkstuin, kan reeds bij Vic Van Looij (014/58.72.36) of nelly.matheve@telenet.be.  Je wordt met open armen ontvangen.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17  

Externe Links