Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  17 - 25 april 2007

28 – 29 APRIL “4 de PAASZONDAG”
“ IK GEEF EEUWIG LEVEN AAN MIJN SCHAPEN ”
In hoeverre ben ik herder, hoeder van mensen? Leer mij kijken, God, naar mensen die zich niet geaccepteerd voelen, die worden vastgepind op hun verleden. Leer mij zorg opnemen voor mensen die hun gevoel van eigenwaarde kwijtspeelden. Leer mij waardering opbrengen voor medemensen vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is. En laat mij die ene, die verloren liep, niet vergeten.
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Stanske Lievens; Jgt Theophiel Vanreusel en Maria Proost

08.00 u           Jgt Laurentia Nietvelt, Gregoor Van Dingenen, Modest Verelst

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

AFSCHEID JAN MERTENS
Langs vele andere kanalen is het wel “onder de mensen”, dat Jan Mertens als pastoor van de parochies Stelen, Punt, Winkelomheide en St.-Amands op het einde van dit werkjaar met pensioen gaat. Heel wat mensen beginnen te vragen naar de datum van zijn afscheid. Een afscheidsviering voor de vier parochies staat gepland op zaterdag 30 juni om 15.00 u in de St.-Amandskerk. Aansluitend is er een receptie in het parochiecentrum aan de Werft. Iedereen is er van harte welkom!

VIERING DIMPNA EN GEREBERNUS
Dinsdag 15 mei wordt weer een hoogdag in Geel. Op de liturgische kalender staat dan in het hele bisdom Antwerpen “H. Dimpna, mgd. en mrt. “. Onze Geelse heilige verdient dus nog steeds (wat anderen ook mogen beweren) een plaatsje op de kalender en in Geel gaat het feest steeds gepaard met een pontificale hoogmis in de kerk van St.-Dimpna en met een avondviering aan de Dimpnakapel in Zammel (waar het hutje en het putje …)
Wij verwachten weer veel volk en de priesters, diakens en pastorale werk(st)ers zijn reed aangeschreven om het feest zo Geels mogelijk te maken.

VERHALEN MET EEN STAARTJE
Vanavond en volgende week verwachten wij geïnteresseerde ouders van eerstecommunicanten, om een stapje verder te zetten in de gelovig opvoeding van hun kinderen.
We vertellen “verhaaltjes met een staartje en hopen, dat er en stukje van dat staartje blijft hangen.
Vaders, moeders oma’s opa’s, jullie zijn welkom in de parochiezaal van St.-Amands op 25 april en in die van Ten Aard op 3 mei. Aanvang 20.00 u. Inschrijven hoeft écht niet.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16    

Externe Links