Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  16 -  18 april 2007

21 – 22 APRIL “3 de PAASZONDAG”
“ JA HEER, GIJ WEET DAT IK U BEMIN ”
Durf ik geloven, dat Jezus niet kijkt naar wat ik allemaal doe, maar wel naar hoeveel liefde ik heb? Heb jij Mij lief? Als ik daar met heel mijn leven een positief antwoord op geef, dan mag en kan ik herder zijn. Als er in onze gemeenschappen geen herders meer zouden zijn, zou het dan kunnen dat er ook geen liefde meer is?
(uit het Bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Wim Daems zm Fons Steurs Karel Daems en Dympna Helsen; Zm Fille Hellemans Marie Mertens, familie Verboven Peeters

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Zm Constantia Vermeulen, Louis Vangheel familie Dresselaerts Bastiaens, Louis Vissers en Lieve Gielis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

AFSCHEID JAN MERTENS
Langs vele andere kanalen is het wel “onder de mensen”, dat Jan Mertens als pastoor van de parochies Stelen, Punt, Winkelomheide en St.-Amands op het einde van dit werkjaar met pensioen gaat. Heel wat mensen beginnen te vragen naar de datum van zijn afscheid. Een afscheidsviering voor de vier parochies staat gepland op zaterdag 30 juni om 15.00 u in de St.-Amandskerk. Aansluitend is er een receptie in het parochiecentrum aan de Werft. Iedereen is er van harte welkom!

OUDERAVONDEN EERSTE COMMUNIE
Verhalen met een staartje”.
Mensen vertellen al eeuwenlang verhalen door aan mekaar. De bijbel staat er vol van, maar ook de gebroeders Grimm, en die meneer Andersen en vele andere sprookjesvertellers overleven de grenzen van eeuwen en volkeren. Dan zwijgen wij nog over de vertellers, die voor de komst van de televisie hun verhalen vertelden rond kampvuren en open haarden. Verhalen blijven hangen.
En sommige verhalen zijn weerbarstig … er zit een staartje aan … ze hebben een haakje.
Zo’n verhalen willen wij vertellen aan de ouders van de eerstecommunicanten van 2007 en 2008.
Alles gaat twee keer door in de zelfde vorm, enkel op een andere plaats, maar de keuze is aan de ouders zelf. Jullie zijn welkom
in de parochiezaal van St.-Amands op 25 april en in die van Ten Aard op 3 mei. Aanvan 20.00 u. Inschrijven hoeft écht niet. Vaders, moeders oma’s opa’s, welkom

ZIEKENZORG DANKT!
Op 31 maart en 1 april beleefde de afdeling Ziekenzorg CM  van St.-Amands – Elsum weer haar jaarlijkse topdagen… Dit weekend vonden er weer «honderden» de weg naar het gezellige cafetaria én de tentoonstelling van de creaclub.
Namens alle «zieken» en «huisbezoekers» willen wij langs deze weg iedereen danken, die heeft bijgedragen tot het wellukken van dit opzet …
* De trouwe handelaars-sponsors die ons telkens weer een financieel ruggensteuntje gaven…
* De vele sympathisanten… collega’s van andere ZZ-afdelingen….die ons een bezoekje brachten…
* De «gelegenheids-vrijwilliger » uit onze parochies en… van ver daarbuiten…
Dat de VRIJWILLIGERS het HART en de MOTOR zijn van een beweging, hebben we eens te meer mogen ervaren… Zomaar «belangloos» iets mogen doen voor een ander, het kan fijn zijn, het kan je nieuwe kracht geven om op deze weg verder te gaan….
DANK! DANK! DANK!

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15      

Externe Links