Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  15 -  11 april 2007

14 – 15 APRIL “TWEEDE PAASZONDAG (BELOKEN PASEN)”
“ THOMAS KAN ER ECHT NIET BIJ ”

Onze Cultuur is gekenmerkt door een wedloop naar productiviteit. Onder invloed daarvan vragen vele gelovigen zich af, waarom nog geloven? De zaligheid van geloven wordt door onze Cultuur in twijfel getrokken. Dit kan ons ook aantasten. Gewoon vertrouwen hebben in het levensproject van Jezus is helemaal niet eenvoudig. Hoe houden wij het hierin uit? Hoe blijven zoeken naar de zin van ons bestaan en de geschiedenis? Hoe nu levensecht zoeken tot we Jezus vinden?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Jul Dams. Zm Remi Dams, Josephina Bens, Karel Bens, Mathilde Molenberghs

08.00 u           Zm Wim Lembrechts

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

AFSCHEID JAN MERTENS
Langs vele andere kanalen is het wel “onder de mensen”, dat Jan Mertens als pastoor van de parochies Stelen, Punt, Winkelomheide en St.-Amands op het einde van dit werkjaar met pensioen gaat. Heel wat mensen beginnen te vragen naar de datum van zijn afscheid. Een afscheidsviering voor de vier parochies staat gepland op zaterdag 30 juni om 15.00 u in de St.-Amandskerk. Aansluitend is er een receptie in het parochiecentrum aan de Werft. Iedereen is er van harte welkom!

DIOCESANE LOURDESBEDEVAARTEN
Jaarlijks trekken heel wat mensen naar het Franse bedevaartsoord Lourdes. In 1858 verscheen Maria er verschillende malen aan een eenvoudig meisje, Bernadette Soubirous. Ook ons bisdom organiseert ieder jaar twee keer een bedevaart naar het genadeoord. Verschillende formules zijn mogelijk:
* De meibedevaart gaat door van maandag 7 tot zondag 13 mei. Er is de keuze tussen een reis met de TGV of met het vliegtuig.
* Tijdens de julibedevaart is er een aangepast programma voor zieken en jongeren. Men is in Lourdes van 16 tot 21 juli.
Wilt u meer informatie, neem dan contact op met Marie-Josée T’Syen (014-58.02.26) of voor de jongeren met Bart Rombouts (014-56.08.39).

OUDERAVONDEN EERSTE COMMUNIE
Zoals ieder jaar wordt er voor Geïnteresseerde ouders van eerstecommunicanten van alle Geelse parochies een ouderavond georganiseerd. Zowel voor de communicanten van dit jaar als van volgend jaar willen wij proberen, om hen een handreiking te bieden bij de gelovige opvoeding van hun kindere n. Wat vroeger voor de hand lag (spreken over Jezus en spreken over ons geloof) lijkt nu ineens zo moeilijk en zo ver weg. Toch zet een grote meerderheid van de Geelse kinderen steeds weer die stap in de gemeenschap van Jezus – wat ook hun motivatie mag zijn.
De ouders, die een helpende hand, een steuntje willen, en verdienen, worden verwacht in de parochiezaal van St.-Amands op 25 april en in die van Ten Aard op 3 mei.
Grootouders, wij sluiten jullie niet uit.
Iedereen welkom.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14        

Externe Links