Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  14 -  4 april 2007

8 – 9 APRIL “ZALIG PAASFEEST”
Jezus leeft !!!
Geloven, dat Jezus leeft, groeit maar met mondjesmaat. Maria Magdalena ziet maar alleen het lege graf. Petrus, die snel naar binnen loopt, ziet al zwachtels. Maar een andere leerling aarzelt, wacht en gaat pas dan het graf in…
Zet Pasen ons ook aan tot wachten ?
Doet het ons om ons heen kijken en  … beseffen dat Jezus lééft ???  (uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Jef Bertels, Jef Hendrickx, Clem Vanuytsel en kinderen. Jgt Josephina Peeters. Zm Jules Vermeulen. Zm Louis Wuyts en familie. Jgt Jos Goris. Zm Karel en Marcel Goris, Roos Steynen, Jos en Simonne Geerts, Maria Smets. Zm Frans Weckhuysen en Maria Rens. Zm Toke Schroven, Gerebernus Taels, kinderen Helena en Paula en kleinzoon Paul Taels. Zm Rosalie Daems. Zm André Van Loy, Anna Dens, Henri Van Loy, Theodoor Gebruers, Alfons Wouters, familie Jef en Josfine Belmans en Rosalia Taels

08.00 u           Zm Louis Van Hoof, Cluyts, Cuyvers Verlooy. Jgt Maria Van den Bosch en overleden familieleden

11.00 u           Gezinsviering

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

EVEN HERINNEREN AAN DE DIENSTEN VAN DE GOEDE WEEK
Boetevieringen: vandaag, woensdag in Elsum en St.-Amands.
Witte Donderdag wordt gevierd in Zammel, Punt en Holven.
Voor Goede Vrijdag verzamelen wij in de kerken van Ten Aard, Stelen en Winkelomheide.
De vieringen staan allemaal geprogrammeerd om 19.00 u.
Wij verwachten overal een flinke opkomst. Van harte welkom.

OUDERAVONDEN EERSTE COMMUNIE
Zoals ieder jaar wordt er voor Geïnteresseerde ouders van eerste communicanten van alle Geelse parochies een ouderavond georganiseerd. Zowel voor de communicanten van dit jaar als van volgend jaar willen wij proberen, om hen een handreiking te bieden bij de gelovige opvoeding van hun kindere n. Wat vroeger voor de hand lag (spreken over Jezus en spreken over ons geloof) lijkt nu ineens zo moeilijk en zo ver weg. Toch zet een grote meerderheid van de Geelse kinderen steeds weer die stap in de gemeenschap van Jezus – wat ook hun motivatie mag zijn.
De ouders, die een helpende hand, een steuntje willen, en verdienen, worden verwacht in de parochiezaal van St.-Amands op 25 april en in die van Ten Aard op 3 mei. Grootouders, wij sluiten jullie niet uit. Iedereen welkom.

PAASDIENSTEN IN DE GEELSE KERKEN IN 2007

Parochies                        Paaswake                       Paaszondag
                                             26 maart                             27 maart
ZUID
Winkelomheide         
          18.00*                                      10.00*
St.-Amands                            20.00*                                     11.00
Punt                                        18.00                           08.00   11.00*
Stelen                                                                                       10.00
Zammel                                  19.30*                         08.30  
Oosterlo                                 18.00                          09.30*

NOORD
St.-Dimpna                
            19.00                                       10.30
Bel                                            20.00*                         09.00
Elsum                                      17.45                                       10.30
Ten Aard                                 20.00*                         09.00
Holven                                    19.00                           08.00   11.00
Larum                                     20.00*                                       10.00

Kapel Domein                                                                        11.00
St.-Dimpnaziekenhuis        18.30*                         09.45
O.P.Z.                                                                                        10.00

* = een ander uur dan de normale weekendviering

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13

Externe Links