Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  13 - 28 maart 2007

31 MAART – 1 APRIL “PALMZONDAG (PALMENMARKT)”
“ START VAN DE GOEDE WEEK ”
De belijdenis van de heidense centurion onder Jezus’ kruis: “Deze mens was een rechtvaardige”, komt er pas, als Jezus te sterven hangt. Als alles schijnbaar achter de rug is. Jezus’ optreden, zijn spreken en handelen, leidden zelden of nooit tot zo een duidelijke (h)erkenning door een buitenstaander. Wanneer (h)erkennen wij Jezus als Gods gezondene ? Wie noemen wij “rechtvaardig ?  (uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Meester Smets en Jeanne Berghmans. Zm Florent Bens, Marie Geukens, Theodoor Bens, Louis Geukens. Jgt Mit Van den Brande en Vic Nietvelt. Jgt Bernus Van Gorp, Dympna Sterckx en overleden kinderen

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Zm Lieve Gielen

18.30 u           Mis in de bidkapel

19.00 u           Witte Donderdagviering.

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

PAASEIEREN RAPEN
Op paasmaandag kun je op De Bogaard paaseieren rapen om 14.30 u. Dit is een organisatie van de Gezinsbond Geel. Deelnameprijs is 1 EURO per kind voor leden. Niet leden betalen 2 EURO per kind. Vooraf inschrijven kun je bij Willy Laureys op 014/58.84.94

PALMENMARKT EN GOEDE WEEK IN GEEL
Palmzondag is een bijzondere dag in heel de wereld. Palmzondag is ook een werelddag in heel Geel. Van heinde en ver komen mensen naar onze Barmhartige Stede, deze keer niet om er te “zijn en te blijven”, maar voor ontspanning en plezier. Daar kan een veertigdagentijd weinig aan veranderen. Daar staat een kerk van twintig eeuwen kleintjes tegenover. Dit jaar is het dan meteen nog 1 april … van toevalligheden gesproken !!!
Mensen, laat ons feesten, laat ons blij zijn. Het voorjaar biedt zich aan. Ziekenzorg, en allerlei andere verenigingen maken zich op. Ieder maakt zijn opwachting. Laat ons vieren en blij zijn. Laten wij ons na de kermis dan verder bezinnen in de verschillende Goede Weekvieringen. Laat ons gaan naar Pasen. Sedert enkele jaren groeit daarbij de samenwerking van de Geelse parochie, deels uit noodzaak en zeker toch ook uit solidariteit.

Hierbij geven wij een overzicht van de vieringen van de Goede week.
Volgende week kan je hier de paasvieringen in alle parochies vinden:

Wij verwachten overal een flinke opkomst. Van harte welkom.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09 Week 10 Week 11 Week 12  

Externe Links