Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  10 -  7 maart 2007

10 – 11 MAART “3 de ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD”
“GEDULD MET DE ONVRUCHTBARE VIJGENBOOM”

“Heer? Laat hem nog een jaar staan, misschien draagt hij volgend jaar vrucht”. Mensen worden zo vlug afgeschreven, geklasseerd, omdat ze niet renderen.
Jij, Heer, neemt het altijd op Voor de meest kwetsbare de zwakste.
Leer mij kijken, niet naar wat mensen niet kunnen, maar wel naar wat ze aan goede eigenschappen hebben. Leer mij mensen optillen, ze doen groeien, opdat ze geloven in eigen mogelijkheden.
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Marcel Goris en overleden familieleden. Zm Louis en Karel Verachtert, Maria Daems

08.00 u           Zm Louis Van Hoof Cluyts Cuyvers Verlooy; mis ter ere van het Zalig Paterke van Hasselt

18.30 u           Jgt Louis Vangheel. Zm Constantia Vermeulen, Louis Vissers en Lieve Gielen

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

MEDELEVEN
* Namens de medewerkers en de lezers van onze beide parochiebladen in Geel willen wij ons medeleven betuigen met pastoor Paul Sannen van Holven. Zijn moeder, Liske Corten, overleed 24 februari op 89jarige leeftijd. De begrafenis had vorige vrijdag plaats in Mol.
Wij bidden voor en tot beide ouders bij onze God.
* Ook wensen wij van harte beterschap en spoedig herstel aan de federatiecoördinator van onze 12 parochies, Jan Mertens, die in het weekend van 25 februari in het ziekenhuis werd opgenomen. … Appendicitis … het kan de beste overkomen, ook als het pensioen in zicht is.

HOTEL PRISON
In het kader van de overbekende jaarlijkse voordrachtenreeks in Postel, komt Jan De Cock, pastoraal ziekenhuismedewerker naar Postel op vrijdag 16 maart om 20.00 u. Hij gunt ons een kijk achter de coulissen van de wereldgevangenissen en spreekt daarover uit eigen ervaring.
Zeker een aanrader.

FILMAVOND VZW KREATIEF
“Vzw Kreatief” organiseert samen met “Vormingplus Kempen” en “ACV vrouwen” een tweede Filmcafe op dinsdag, 13 maart, om 19.30 u in café “De Castaar” in de Lebonstraat.
Wij kijken naar de film VOLVER van Pedro Almodovar. Een verhaal over 3 generaties vrouwen in het hedendaagse Spanje.
Inkom: 3 euro, hapje en drankje inbegrepen.
Info en inschrijvingen: Kreatief vzw, Chris Vermeulen 014/56.05.95

BART ROMBOUTS VERTELT OVER AFRIKA
De tweede helft van januari trok Bart Rombouts, onze pastor, reeds voor de derde keer naar Rwanda en het Oostelijk deel van Kongo. Samen met Karel Lauwereys maakte hij een rondreis en bezocht voornamelijk projecten van de Broeders van Liefde in de psychiatrie, de gehandicaptenzorg en het onderwijs. Vooral het bezoek aan de stad Goma (Oost-Kongo) liet een diepe indruk na. De stad ligt erbij als verbrand. De sporen van de vulkaanuitbarsting (2002) zijn nog steeds zichtbaar. Van vele huizen bleef enkel de bovenverdieping gespaard. Bart wil U laten delen in zijn reisverhaal op zaterdag 17 maart om 20.00 u in het parochiecentrum van St.-Amands. Aan de hand van eigen gemaakte beelden vertelt Bart over het land, fauna en flora, de mensen …. Het is tevens een kans om elkaar nog eens te ontmoeten. Steunen kan door een overschrijving op rekeningnummer 733-0197495-33. We zijn op weg naar Pasen, het feest van de verrijzenis. Jezus heeft gezegd: “Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed.” (Johannes 10, 10b) Mogen ook wij door onze dienstbaarheid en solidariteit leven schenken aan velen. Een bezinnend initiatief in deze veertigdagentijd!

SOLIDARITEITSVIERING
In de vormselcatechese wordt er in Geel ook aandacht besteed aan solidariteit met de minsten. In het spoor van Jezus willen christenen namelijk iets betekenen voor anderen. Zij willen helpen en dienstbaar zijn. Toen enkele jaren geleden de Geelse vormselcatechisten hun manifest samenstelden, werden 10 pijlers naar voor geschoven. Eén daarvan is de zogenaamde solidariteitsactie. Jaarlijks wordt er door de vormelingen in de verschillende Geelse parochies iets ondernomen. Sommigen gaan sterzingen voor een goed doel of brengen een bezoek aan de wereldwinkel, anderen organiseren een sobere maaltijd. Op zaterdag 10 maart om 16.00 u komen Geelse vormelingen samen in de kerk van Elsum voor een solidariteitsviering. Voor de viering wordt er aan elkaar iets verteld over de ondernomen solidariteitsactie. Er wordt tevens ingezongen. Eenieder wordt dan ook in Elsum verwacht, ten laatste om 15.30u. Van harte welkom!

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08
Week 09        

Externe Links