Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  9 - 28 februari 2007

3 – 4 MAART “2 de ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD”
“ Zijn gelaat veranderde van aanblik ”

Indien Jezus aan mij zou vragen om mee te gaan naar een bijzondere plaats om met Hem samen tot God te bidden? Zou ik dan bereid zijn om mee de berg op te gaan en het oppervlakkige van het leven achter mij te laten?
Met God spreken en vooral heel lang naar Hem luisteren, maakt mensen mooi, vanbinnen en vanbuiten!
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Jos Spruyt vanwege de geburen

08.00 u           Morgenmis

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

KOFFIESTOP BROEDERLIJK DELEN
Nu vrijdag 2 maart organiseert onze plaatselijke werkgroep Broederlijk Delen een koffiestop aan de Colruyt. Op enkele scholen loopt voor de leerlingen een zelfde initiatief. De bedoeling is, dat iedereen die de stand van Broederlijk Delen passeert, gratis een kopje koffie krijgt. In ruil hiervoor kunnen ze een vrije gift geven voor Broederlijk Delen.
Wij verwachten veel Gelenaars op de parking van de Colruyt tussen 15.00 en 20.00 u, ook als ze er geen klant zijn.
En wij verwachten natuurlijk ook een fijne opbrengst. Tot op de parking ???

BIJBELAVOND NUMMER TWEE
De eerste bijbelavond was geslaagd …
Er al eens aan gedacht, om morgen, 1 maart, naar de tweede bijbelavond te komen in ons Pastoraal huis in Winkelomheide ???
20.00 u, je bent verwacht !!!

SAMEN UIT MET HET DAVIDSFONDS
Op uitnodiging van het Davidsfonds komt Johan Verminnen naar Geel. En wij zijn dan op onze beurt bij hem uitgenodigd in CC De Werft op vrijdag 2 maart 2007 om 20.15 u. Ook dát kan een lekker avondje uit zijn.

MOSSELFEEST OP ST.-AMANDS
Sinds vele jaren vindt ook Jeugdpastoraal Geel zijn onderkomen in de kleuterschool van de Pas. Naar jaarlijkse traditie organiseert de parochie St.-Amands een mosselfeest ten voordele van deze school. Het gebouw aan de Nonnengang is echter dringend aan restauratie toe. De werken gaan normaal nog dit jaar van start. Dus, onze hele jeugdpastoraal van Geel kan er maar wel bij varen. … Welkom zondag 4 maart tussen 11.30 en 15.00 u in het parochiecentrum aan de Werft. Voor wie geen mosselen lust, is er wel wat anders.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt
Het vormsel gaat op ´t Punt altijd door de 4e zondag na Pasen.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07 Week 08

Externe Links