Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  8 - 21 februari 2007

24 - 25 FEBRUARI “1 ste ZONDAG IN DE VEERTIGDAGENTIJD”
“ Door de Geest naar de woestijn gevoerd ”

De woestijn, de piek waar Jezus heel diep en heel authentiek tot zichzelf kwam. Vanaf dan kon het werk beginnen: godsdienst en mensendienst gaan één bevrijdend gebeuren worden! Welke zijn onze plekken, momenten, contacten, onze “woestijn”, waar we dichter bij onszelf komen, onze beleving van God ter sprake durven brengen, onze eigen gedrevenheid tot evangelische mensendienst leren maken ?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Fons Hermans

08.00 u           Zm Alfons Versmissen, Marie Kuypers en overleden familieleden

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BROEDERLIJK DELEN

Vandaag, Aswoensdag, staat in Geel al vele jaren in het teken van Broederlijk Delen.

Karel Malfliet, nationaal verantwoordelijke van Broederlijk Delen licht de campagne van dit jaar toe en  Maurice Geudens vertelt over de samenwerking tussen Ten Aard en Burkina Faso.
Was je ook verrast door de ‘Manager van het jaar’ op campagneaffiche? Verwachtte je een westerse bedrijfsleider in maatpak? Ook in het Zuiden zijn er heel wat succesvolle managers. Eén van hen is Salif, een boer uit Burkina Faso. In Afrika vechten boerengroepen, met de steun van Broederlijk Delen, tegen de woestijn.
In het hoge noorden van Burkina Faso, is het klimaat grillig en de regenval schaars. Jarenlange ontbossing en overbegrazing hebben de kwetsbare bodem overgeleverd aan wind, hitte en stortregens. De eens vruchtbare gronden worden bedreigd door woestijnvorming.
Het grootste probleem van de regio is het chronische tekort aan water.
Gedurende het droge seizoen (8 maanden per jaar), valt er geen regen en ook tijdens het regenseizoen kan het wekenlang droog zijn. Maar áls het regent, valt het water met bakken uit de hemel. Het stroomt dan met zoveel kracht over de velden dat het alles meesleurt, wat het op zijn weg vindt: zaden, meststoffen en de vruchtbare grond zelf. Bovendien heeft het water nauwelijks de kans om in de bodem te dringen.
Daarom hebben de boeren op de velden dijken gebouwd, die het water en de grond tegenhouden, zodat de aarde vruchtbaar wordt. Daarnaast werden ook bomen aangeplant om de grond beter vast te houden.
Ook werden er graanbanken opgericht. Hier bewaren de boerengroepen een stock van maïs, sorghum en gierst. Elk jaar wordt de stock aangevuld met enerzijds de oogst van een gemeenschappelijk veld en anderzijds door aan te kopen bij de lokale boeren of bij boeren in het vochtigere zuiden. Wie door zijn voedselvoorraad heen is, kan er voedsel kopen tegen een lage prijs.
Boeren in Ninigui bouwden zelf een aardappelkelder om de aardappelen langer te bewaren. Zo moeten ze niet onmiddellijk na de oogst verkocht worden tegen een zeer lage prijs.
Leden van de boerengroepen kunnen bij hun eigen spaar- en kredietkas ook terecht voor een lening. Met dit geld kunnen ze dan een eigen handeltje opzetten, om wat extra geld te verdienen.
Onze bijdrage voor Broederlijk Delen is dit jaar voor deze boeren bestemd.

BIJBELAVOND IN ONS PASTORAAL HUIS
Ben je geïnteresseerd in de bijbel, wil je het wat rustig maken onder de vasten, of ben je op zoek naar de betekenis van een bijbelverhaal, of leeft er in jou misschien een protest …
Je bent welkom op onze tweede bijbelavond op donderdag 1 maart om 20.00 u in het pastoraal huis, Winkelomseheide 145.
Voor meer informatie 014/58.40.62 Jan Mertens of Mia Schoofs 014/58.95.54.  

FILMAVOND VZW KREATIEF
Vzw Kreatief organiseert samen met VormingpluS Kempen en ACV vrouwen een tweede Filmcafé op dinsdag, 13 maart, om 19.30 u in café “De Castaar” in de Lebonstraat.
Wij kijken naar de film VOLVER van Pedro Almodovar, Een verhaal over 3 generaties vrouwen in het hedendaagse Spanje.
Inkom: 3 euro, hapje en drankje inbegrepen. Info en inschrijvingen: Kreatief vzw, Chris Vermeulen 0 14/56.05.95

GASTGEZINNEN GEZOCHT
Gedurende 10 dagen zullen een aantal buitenlandse studenten met hun collega’s van het KHK een leermodule volgen over sociale uitsluiting en de manier om die te overwinnen. Het hele project is opgebouwd uit werkveldbezoeken, trainingen, werkcolleges, culturele activiteiten en een bezoek aan het Europees parlement.
Deze buitenlandse studenten zullen worden gehuisvest in de onmiddellijke omgeving van Geel zodat zij alle lessen en randactiviteiten met de fiets kunnen bijwonen. Momenteel worden nog enkele gastgezinnen gezocht.
Wat wordt precies verwacht?

Wat kan u van ons verwachten?

Indien U gastgezin wil zijn voor één of meerdere van onze buitenlandse studenten mail dan als de gesmeerde bliksem  i.p@khk.be of  vraag ernaar bij Pieter Lievens of jeugdpastor Paul Renders.

DUIVENWIJDING
Enkele weken na de dierenwijding onder St.-Antonius (Toontje) in Geel Bel is het steeds de pastoor van Grobbendonk, die de duiven voor het nieuwe seizoen zegent onder Sinte- Catharina Labouré. Duivenmelkers, allen naar de kerk van Grobbendonk op zondag 4 maart om 13.30 u en breng je beste vliegers maar mee.
Achteraf gratis koffie en koeken.

Oud-leerlingenavond Sint-Maria-Instituut Geel
Op 9 maart is er een oud-leerlingenavond voor de afgestudeerden van 1967 -1987 – 1997 en 2002. Wie deelneemt, stort voor 23 februari a.s. 13 euro op rekeningnummer 001 1878698 30 met duidelijke vermelding van je naam en het jaar dat je afstudeerde. Vermeld ook het woordje vlees of vis. De avond begint met een drankje en een hapje om 19u30 en eindigt om 23u30. We hopen jou te ontmoeten. Je kan ook inschrijven via mail: oudleerlingenbondsmg@kogekascholen.be

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06 Week 07  

Externe Links