Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  7 - 14 februari 2007

17 - 18 FEBRUARI “7 de ZONDAG”
“ Barmhartig zijn zoals de vader ”

“De maat van de liefde is te beminnen zonder maat,” zegt de heilige Bernardus. Zoals de barmhartige vader in de parabel van de twee zonen (Lc 15,11-32) .,. Als ik in dat besef leef, vraag ik wat ik heb uitgeleend niet terug en veroordeel ik niemand. Als ik mezelf zo mateloos in mensen investeer, krijg ik véél terug: een mooie maat, stevig en overvol!
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm StansLievens, Wis Hendrickx en Peer Knaeps. Jgt Germaine Verachtert, Linda Taels, Wim Verherstraeten, Karel bens, Mathilde Molenberghs, Jul en Remi Dams, Josefina Bens, Louis De Pooter, Bertha Vangenechten en Jan Vangenechten

08.00 u           Zm Maria Declers, Maria Claes, familie Krieckemans-Claes-Hermans, Gregoor Van Dingenen, Laurentia Nietvelt. Jgt Gaston Krieckemans, Modest Verelst.

18.30 u           Mis in de bidkapel

09.00 u           Aswoensdagviering

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

Oud-leerlingenavond Sint-Maria-Instituut Geel

Op 9 maart is er een oud-leerlingenavond voor de afgestudeerden van 1967 -1987 – 1997 en 2002. Wie deelneemt, stort voor 23 februari a.s. 13 euro op rekeningnummer 001 1878698 30 met duidelijke vermelding van je naam en het jaar dat je afstudeerde. Vermeld ook het woordje vlees of vis. De avond begint met een drankje en een hapje om 19u30 en eindigt om 23u30. We hopen jou te ontmoeten. Je kan ook inschrijven via mail: oudleerlingenbondsmg@kogekascholen.be

ASWOENSDAG  21 FEBRUARI

VOLGENDE WEEK

STARTDAG BROEDERLIJK DELEN

Zoals de laatste jaren gebruikelijk was, vragen wij weer massaal aan alle geïnteresseerden van Geel om zich te documenteren en te informeren in het kader van de actie Broederlijk Delen.
Deze actie van de Vlaamse kerken ten voordele van de derde wereld staat dit jaar in het teken van Afrika. In Geel vragen wij aandacht voor de situatie van concrete mensen in Burkuna Faso. Zeker in de parochie Ten Aard weten mensen er meer over, want zijn steunen nog steeds het werk van HUN pater Renders.
Volgende week laten wij je kennis maken met de “manager van het jaar” volgens Broederlijk Delen: de boer in Burkina Faso

Het uitgekozen project aldaar wil:

Wil je meer weten ???
Vier dan volgende week mee Aswoensdag op 21 februari 2007

Op 2 maart staat onze eigen ploeg er terug met koffie voor Broederlijk Delen. Over twee weken meer daarover.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05 Week 06    

Externe Links