Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  6 -  7 februari 2007

10 - 11 FEBRUARI “6 de ZONDAG VAN DE ADVENT”
“ VAN JULLIE IS GODS KONINKRIJK ”

Wie vol is van zichzelf en van zijn of haar bezit, heeft niks of niemand nog nodig, tenzij om zichzelf nog belangrijker te vinden of om nog meer te hebben. Van de armen – lees: de mensen die honger lijden, geen dak boven hun hoofd hebben, ontbering tijden - kunnen we leren wat naastenliefde of solidariteit is, wat het betekent voor elkaar op te komen. Zij beleven nu reeds waarden, die thuishoren in het Koninkrijk van God en kijken uit naar een “volheid van leven”.
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Zm Marcel Goris en overleden familieleden

08.00 u           Zm Wim Lembreghts

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BIJBELAVONDEN: BIJBEL EN LEVEN
Heb je eraan gedacht om mee een stukje bijbel te lezen en op je leven te leggen? Wil je meedoen aan de rondetafelgesprekken over geloof en leven? Dan moet je zo spoedig mogelijk telefoneren naar 014/58.40.62 of 0 14/58.95.54. Volgende week gaan we van start in het Pastoraal Huis Winkelomheide 145. Je bent er van harte welkom van 20.00 tot 22.00.. Indien er een probleem zou zijn voor de verplaatsing bel dan maar naar boven vermelde nummers en we regelen het voor u.

ROEMEENS RESTAURANT
Al zestien jaar houden ze het vol, om zich met veel idealisme in te zetten voor onze zusterstad Slatina-Timis in Roemenië. Een modern uitgeruste tandartsenpraktijk met vakpersoneel, de ondersteuning van sociale organisaties voor zieken en bejaarden, de renovatie van het medisch centrum, vormingsdagen, uitwisselingen en gezondheidsprojecten zijn maar enkele van de realisaties van de jongste jaren.
Om deze sterke werking verder te zetten is het nodig, om regelmatig het spaarvarkentje wat te spijzen. Dit jaar gebeurt dat op 11 februari tijdens het Roemeens restaurant in de feestzaal in Elsum. Van 11.30 tot 14.00 u en van 17.00 tot 19.00 u kan je er terecht voor een heerlijke maaltijd. En blijf je nadien nog met een hongergevoel achter, dan krijg je zeker nog een portie informatie over de werking voorgeschoteld! Inschrijven kan tot 8 februari op 014/58.71.95

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04 Week 05      

Externe Links