Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  5 -  31 januari 2007

3 – 4 FEBRUARI “5 de ZONDAG VAN DE ADVENT”
“ GOOI UW NETTEN UIT VOOR DE VANGST ”

God, wij mochten mensen ontmoeten die ons de blijde boodschap van Jezus hebben verkondigd en voorgeleefd: onze ouders, onze catechisten, onze vrienden in de jeugdbeweging, Wij danken hen en U. Wij hopen en bidden dat ook vandaag vele mensen Jezus’ woord beluisteren en dat we erin slagen om dat woord, samen met hen in daden om te zetten, zodat altijd meer mensen gelukkig worden, vandaag en elke dag opnieuw.
Amen.  (uit het bijbeldoosje)

18.00 u           Jgt Rachel Boeckx, Mil Daems, Maria Schelles, Ludo Vermeiren en Herman Van Olmen. Zm Alfons Vanuytsel.

08.00 u           Zm Jos Geukens, Celine Claes, Louis Josefina, Karel Janssens, Josefina Criekemans

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

LICHT UIT, SPOT OOK!
Iedereen heeft vandaag weet van de klimaatsveranderingen. Velen zagen de film van Al Gore, of toch een stukje ervan in de nieuwsberichten. Daarover doet een groepering van milieuverenigingen een oproep tot alle burgers. Iedereen wordt verzocht, om morgen, 1 februari, van 19.55 u tot 20.00 u alle lichten in zijn woning te doven.
Het gaat er niet om die dagen 5 minuten energie te sparen, wel om de aandacht van iedereen te vestigen op de enorme energieverspilling en de noodzaak, dringend iets te ondernemen op dit vlak. Gedurende 5 minuten zal de planeet kunnen rusten en het kost u niets! Waarom op 1 februari? Die dag komt in Parijs het nieuwe rapport van klimatologische experten van de Verenigde Naties uit en zo komt het ook op de tafel van het politieke debat. Doe je mee? Tot morgen !!!

BIJBELAVONDEN: BIJBEL EN LEVEN
In het jaar van de bijbel willen wij ook in de parochiefederatie Geel kansen bieden, om Gods Woord -  de bijbel en zijn boodschap - wat beter te leren kennen. We nodigen dan ook iedereen uit op drie avonden, die zullen doorgaan in ons Pastoraal Huis (de pastorie van Winkelomheide)
Het gaat om rondetafelgesprekken, waar iedereen het zijn of hare kan inbrengen. Het gaat over “geloof en leven”: geen studie, wel om licht en zicht te zoeken voor ons leven, aan de hand van een stukje Bijbelverhaal.
De eerste avond gaat door op woensdag 15 februari van 20.00 tot 22.00 u.
Voor meer informatie kan je terecht bij Mia Schoofs (014/58.95.54) of bij Jan Mertens (014/58.40.62)! Zij zullen beurtelings de avonden begeleiden, die doorgaan op donderdagen: 15 februari, 1 maart, 15 maart.
Als je zelf een evangelie of een nieuw testament hebt, breng het dan mee!

ROEMEENS RESTAURANT
Al zestien jaar houden ze het vol, om zich met veel idealisme in te zetten voor onze zusterstad Slatina-Timis in Roemenië. Een modern uitgeruste tandartsenpraktijk met vakpersoneel, de ondersteuning van sociale organisaties voor zieken en bejaarden, de renovatie van het medisch centrum, vormingsdagen, uitwisselingen en gezondheidsprojecten zijn maar enkele van de realisaties van de jongste jaren.
Om deze sterke werking verder te zetten is het nodig, om regelmatig het spaarvarkentje wat te spijzen. Dit jaar gebeurt dat op 11 februari tijdens het Roemeens restaurant in de feestzaal in Elsum. Van 11.30 tot 14.00 u en van 17.00 tot 19.00 u kan je er terecht voor een heerlijke maaltijd. En blijf je nadien nog met een hongergevoel achter, dan krijg je zeker nog een portie informatie over de werking voorgeschoteld! Inschrijven kan tot 8 februari op 014/58.71.95

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
Week 04        

Externe Links