Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  4 -  24 januari 2007

27 – 28 JANUARI “4 de ZONDAG”
“ GEEN PROFEET IS AANVAARD IN EIGEN STAD ”

De inwoners van Nazareth konden moeilijk zien dat Jezus een hele evolutie had meegemaakt. Hij was hen te bekend van vroeger. Zo is godsdienst vaak ook iets uit onze kinderjaren. Oude voorstellingen spelen ons parten. Mag christelijk geloven ons nu iets vertellen?
 (uit het bijbeldoosje)

18.00 u            Jgt André Bollen. Zm Frank Bollen, Jos Spruyt vanwege de geburen

08.00 u            Jgt Antonia Van de Wouwer, August Verbeeck, Eduard Verachtert, Coleta Bervoets en Wim Lembreghts

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

DAMIAANAKTIE
In het weekend van 27 en 28 januari wordt overal in het land de Damiaanaktie gehouden. Uw steun is noodzakelijk voor de bestrijding wereldwijd van melaatsheid en T.B.C.

PASTORAAL HUIS IN GEBRUIK GENOMEN
Het begin van 2007 was voor diegenen, die mee pastoraal maken in Geel de gelegenheid, om het “Pastoraal huis van parochiefederatie Geel” in gebruik te nemen. Een hele mond vol, maar het is dan ook een heel werk geweest, eer het zo ver kwam.
Sedert de beslissing kwam (zowel vanuit de basis als vanuit het bisdom) om aan alle parochies van Geel een gemeenschappelijk forum te geven (één federatie te vormen), drong de nood zich op, om ergens in Geel een ontmoetingsplaats te vinden, waar alle Geelse parochies elkaar konden ontmoeten. Daarvoor werd de pastorij van Winkelomheide het meest geschikt gevonden: weliswaar niet in het centrum, maar toch goed bereikbaar naast de grote weg en in de buurt van ruime parking. Een grote vergaderzaal en drie kleinere vergaderruimten staan te beschikking en een klein secretariaat(je) kon er ook nog af, naast het secretariaat van de plaatselijke parochie. De grote zaal (comfortabel te gebruiken om met 30 mensen te vergaderen) werd bekleed met de foto’s van de 12 Geelse parochiekerken en in het secretariaat “troont” het majestatische portret van pastoor Claessens, stichter van “de Hei”. Alles is fris bemeubeld, behangen en geschilderd. Het geheel nodigt iedere Gelenaar uit tot een bezoekje. De volgende weken berichten wij over de bereikbaarheid van het pastoraal huis en meer inlichtingen kan je zeker al krijgen bij je plaatselijk PT.

BIJBEL EN LEVEN
De bijbelavond met Paul Hendriks krijgt er een staartje bij. Dat hebben wij vorig week reeds gemeld. Sommige deelnemers wilden ermee doorgaan en dit verlangen krijgt een antwoord in drie bijbelavonden, die doorgaan in het pastoraal huis in Winkelomheide (lokalen in de plaatselijke pastorij). De avonden richten zich tot geïnteresseerden van alle Geelse parochies. Wij verwachten zo veel mogelijk liefhebbers op 15 februari, 1 maart en 15 maart (of op één van die avonden …) om samen over de bijbel te praten, te leren en te luisteren …

Onze drie avonden hebben drie thema’s:

Een aanrader dus …
Plaatselijke mensen bereiden dit voor en gaan met ons op weg.

WANDELEN MET S.A.I.O. VOOR SENEGAL
De Stedelijke SCHOOL VOOR AANGEPAST INDIVIDUEEL ONDERWIJS            in de De Billemontstraat, was zeker al enkele keren een voorbeeld voor haar engagement naar mensen met minde kansen. Zij ontvangt volgende maandag bezoek van de “De vrienden van Senegal”, die wat te vragen hebben. Dat is een groep mensen die al lang actief is in Senegal en al verschillende projecten heeft uitgewerkt voor ziekenhuizen, schooltjes, waterputten, en nog veel meer. SAIO wil de groep steunen bij de bouw van een waterput bij een school. Daar waar men momenteel nog uren moet stappen om bij drinkbaar water te komen gaat de school helpen zorgen voor een waterput met drinkbaar water. Daarom organiseert de school op 4 februari een wandeldag voor Senegal en hoopt ze aan de vrienden van Senegal een groot bedrag te kunnen overhandigen om te werken aan hun project. Dus : Iedereen welkom op zondag 4 februari om te wandelen voor anderen! Je kan kiezen tussen een korte wandeling van ongeveer 6 km en een langere wandeling van 12 km. Inschrijving, vertrek en aankomst in de school in de Billemontstraat 77 (oud gasthuis) tussen 13.00 en 15.00u en achteraf koffie en gebak. Ook niet-wandelaars zijn uiteraard welkom in het cafetaria.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02 Week 03
         

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links