Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  3 -  17 januari 2007

20 – 21 JANUARI “3 de ZONDAG”
“ EEN SCHRIFTWOORD GAAT IN VERVULLING ”

Jezus, Jij hebt er wat voor over gehad om de profetieën in vervuiling te laten gaan, die over jou werden gedaan. Was de wil van jouw Vader zo duidelijk? Help mij om te ontdekken, wat ik kan doen om - op mijn niveau - met mijn beperkte mogelijkheden, iets te realiseren van die droom van God voor ons allen. Help mij - om al was het maar één steentje - te verleggen in de stroom van mijn leven, ten goede van een medemens.
 (uit het bijbeldoosje)

18.00 u            zondagsviering

08.00 u            Zm Alfons Versmissen, Marie Kuypers, Maria Peeraer, Henri Vrancken

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

BIJBEL EN LEVEN
Toen enkele weken geleden Paul Hendriks naar de zaal van St.-Dimpna kwam, om ons de bijbel te laten proeven, schreeuwde dit om opvolging. Mensen voelden zich content maar onvoldaan … Hadden wij het niet over één stukje van de bijbel kunnen hebben ??? Hadden we over zoiets niet op een ietwat geleide manier kunnen doorbomen ???? Het bleef liggen …
Daarom bieden wij U nog drie bijbelavonden van eigen bodem aan.
Wij verwachten zo veel mogelijk liefhebbers op 15 februari, 1 maart en 15 maart (of op één van die anvonden …) in de kleine zaal van het parochiecentrum St.-Amands, om samen over de bijbel te praten, te leren en te luisteren …
Onze drie avonden hebben drie thema’s:

Een aanrader dus …
Plaatselijke mensen bereiden dit voor en gaan met ons op weg.

KWISSEN OP ZONDAG
Nu zondagnamiddag 21 januari om 14.00 u, organiseert de KWB van Sint-Amands, reeds voor de negende keer, zijn zondagquiz. Deze quiz is echt een kans om met je gezin, familie, buren of vrienden een toffe en actieve zondagnamiddag door te brengen.
Deelnemen gebeurt per ploeg van maximum 6 personen. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen bij hun ouders blijven en tellen niet mee in dit maximum aantal deelnemers. De deelnameprijs bedraagt 10 € per ploeg.
De quizonderwerpen zijn zeer verscheiden en iedereen komt aan bod : jongeren en ouderen , mannen en vrouwen , TV-kijkers en boekenwurmen, technische knobbels en puzzelaars, rekenwonders, stripliefhebbers en taalkunstenaars …
Vlug inschrijven bij Rudy Belmans, Brukel 6. 0478/53.09.91 of belmans.rudy@scarlet.be

ST.-ANTONIUS IN BEL
Een traditie in Bel, met uitstraling naar heel Geel: volgende zondag is er dierenwijding en St.-Antoniusviering in onze tweedeoudste parochie …

EN HEEL BEL FEEST MEE VOLGENDE ZONDAG

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01 Week 02  
         

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links