Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr.  2 -  10 januari 2007

13 – 14 JANUARI “2de ZONDAG”
“ DOE MAAR, WAT HIJ U ZEGGEN ZAL … ”

Er zijn momenten dat we de indruk hebben dat de wijn op is, dat wij geen vreugde meer hebben aan samenzijn en samenleven. Dat het geen feest meer is. Laten we het dan verder verwateren of beginnen we weer te dromen dat er van water wijn kan worden gemaakt?
Het is goed wat “water” in de kruik van ons samenleven te gieten en te weten dat Jezus er “wijn” van kan maken! Of: hoe beperkt onze bijdrage ook mag zijn, wanneer ze gebeurt in de goede geest van Jezus zal ze vreugde brengen.
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u           zondagsviering

08.00 u           Zm Maria Deckers

18.30 u           Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

12-13-14 januari VREDESEILANDEN ACTIEWEEKEND
Dit jaar steunt Vredeseilanden Uganda.
Daar verenigt Butumfa, een partnerorganisatie van Vredeseilanden, de boeren, om samen een rechtvaardige prijs voor hun producten te bekomen. Daarover schreven en berichtten andere media en andere bladzijden oin het parochieblad overvloedig.
Ook in Geel zal je er tijdens het campagneweekend van 12-13 en 14 januari 2007 niet kunnen naast kijken aan de warenhuizen, bij de bakker of slager, aan de kerk en op de zaterdagmarkt. Heel veel vrijwilligers staan weer klaar, om je een leuk Vredeseilandengadget aan te bieden. 
U kan meehelpen om boeren en boerinnen een betere toekomst te geven.
Door in de winkelrekken te kiezen voor producten van eerlijke handel.
Door tijdens het weekend van 12, 13 en 14 januari een gadget te kopen van één van de vele Vredeseilandenvrijwilligers in Geel.
Tenslotte kan je kiezen voor een storting op rekening 000-0000052-52 van Vredeseilanden. Vanaf 30 euro ontvangt u automatisch een fiscaal attest voor aftrek van uw belastingen.
Meer info via www.vredeseilanden.be.

ACW-QUIZ ANDERMAAL EEN SUCCES
De parochiezaal van St.-Amands was traditioneel weer eivol gelopen voor de ACW-quiz op de vrijdag tussen Kerst en Nieuwjaar. Vorig jaar kende de belangstelling een klein dieptepunt, doordat de sneeuw “ne kloon dik” op straat lag één uur voor het begin van de Quiz. Dit jaar moesten terug ploegen geweigerd worden, omdat er werkelijk geen plaatsje meer vrij was.
Achteraf niks dan tevreden gezichten, wat belooft voor volgend jaar, maar vooral bij de Quizploeg AQUA BON ging de lach tot achter hun oren … Zij mochten 250 euro schenken aan AKABE DE PIOEN, de scoutswerking met validen en andersvaliden, die al enkele jaren actief is in Geel. Nog 8 andere ploegen kregen 125 euro mee voor het GOEDE DOEL.
Over edelmoedigheid gesproken !!!

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 01    
         

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links