Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 51 - 20 december 2006

23 - 24 - 25 DECEMBER “KERSTMIS - 4 de ZONDAG VAN DE ADVENT”
“ GELUKKIG IS ZIJ, DIE GELOOFD HEEFT, DAT DE WOORDEN VAN DE HEER IN VERVULLING ZULLEN GAAN ”
Maria wordt geprezen, omdat ze volop geloofde in het woord, dat tot haar werd gericht.
Aan welke woorden, welke slogans, hechten wij belang ?
Staan wij met vertrouwen in het leven bij Gods koninkrijk van vrede ???
 (uit het bijbeldoosje)

18.00 u            Jgt Roger Van Lommel en overleden familieleden. Zm Karel Van Gorp en familie

08.00 u            Morgenmis
22.00 u            Kerst avondviering Zm Maria Vanuytven

08.00 u            Morgenmis
11.00 u            Kerstviering Zm Lou Vandenbussche

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

KERSTCONCERT AAN DE MOLEN VAN HET VELD
Na het succes van verleden jaar werd het Hubertuskoor van Ten Aard ook dit jaar gevraagd, om een kerstconcert te geven aan de molen van het veld.  Er is dit jaar ook weer een tentoonstelling van kerststallen, ze zijn te bezichtigen van 11 december tot 6 januari.
Het kerstconcert van het Hubertuskoor zal doorgaan op 23 december om 17.00 u.  Zeker de moeite waard om te komen kijken en luisteren.

WERKEN AAN HET PASTORAAL HUIS
Momenteel wordt er nog hard gewerkt in ons pastoraal huis (in de pastorij van Winkelomheide). Op het gelijkvloers wordt de vergaderzaal helemaal ingericht, zodat gemeenschappelijke vergaderingen van meerdere parochies er comfortabel kunnen doorgaan. Wij zijn weer een stapje dichter gekomen in onze samenwerking en zullen – dank zijn een financiële inspanning van de federatie en dankzij de stadsdiensten van Geel – kunnen genieten van een aangename infrastructuur. Het federatieteam werkt aan een taakinvulling van het gebouw.
Hier horen wij nog van.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49 Week 50    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links