Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 50 - 13 december 2006

16 – 17 DECEMBER “3ste ZONDAG VAN DE ADVENT”
“ WAT MOETEN WIJ DOEN, HEER ??? ”
“Ik moet naar een feest en heb geen schoenen die passen” zegt de rijke.
“Ik moet naar de school, tien kilometer verder en heb geen schoenen die passen” zegt de arme.
Wat roept dit bij ons op ? Waartoe daagt dit ons uit ?
(uit het bijbeldoosje)

18.00 u            Jgt To Deceuster, Alfons en Fons Steurs, Denis De Ceuster. Jgt Det Goetschalckx

08.00 u            Zm Maria Deckers

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

De lijsten in de parochies worden momenteel afgesloten
Wie nog moet betalen, doet dit nu best rechtstreeks:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ADVENTSWAKE
Bijbel” en “bidden” liggen heel dicht bij elkaar. In het jaar van de Bijbel doen wij dan ook graag een oproep om bijbels te bidden rond het thema Advent.
Deze avond, 13 december is er om 19.00 u een wake rond de bijbel en de advent in de kerk van Holven voor alle Geelse parochies. Mensen van Geel Zuid zorgen voor de praktische uitvoering. De liturgische werkgroep zorgde voor de inspiratie.
Van harte aanbevolen. En … in aansluiting vergadert het federatieteam niet op de klassieke plaats in Winkelomheide, maar in ’t kapelleke van Holven.

STUDENTENLEVEN VAN TOEN
Op donderdag 14 december spreekt Jef Van Meensel in de Iriszaal van de Stadsbibliotheek op de Werft (ingang tegenover de Speeltuin) naar aanleiding van het boek, waarvoor wij eerder reeds de aandacht trokken over De Zuiderkempen in beweging: 130 jaar Vlaamse en studentenbeweging .
Wie Jef kent, weet, dat het een boeiende avond wordt.. Gratis toegang.

BLOEMSCHIKKEN VOOR KINDEREN
Volgende week woensdag 20 december organiseert VOLKSTUINEN en LOBELIA in de S.A.I.O. van 14.00 tot 16.00 u een les bloemschikken voor alle kinderen van 7 tot 14 jaar. Ze gaan er kerststukjes maken. Als je nog wil meedoen, bel dan snel naar Lizette op nr. 014/58.72.36.
Bijdrage in de kosten: 5 euro. Bij ondervinding weten wij dat dit een reuzennamiddag wordt

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48 Week 49      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links