Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 49 - 6 december 2006

9 – 10 DECEMBER “2de ZONDAG IN DE ADVENT”
“ AL WAT LEEFT ZAL ZIEN, HOE GOD REDDING BRENGT ”
Wanneer mensen werken aan vrede, aan rechtvaardigheid veiligheid enz. in een dorp, in een stad, in de wereld, dan geniet iedereen daarvan, zonder onderscheid. Dat is Advent: openheid maken voor God in de wereld. (uit het bijbeldoosje)

18.00 u Jgt Alfons Van Hove, Emma Van Springel, Marcel Goris, Jgt Renilde Mertens. Zm Jul Mertens en Maria Verellen. Jgt Jan Boeckx. Zm Bertine Danckers

08.00 u Zm familie Criekemans, Mellebeeckx, Wuyts

18.30 u Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

De lijsten in de parochies worden momenteel afgesloten
Wie nog moet betalen, doet dit nu best rechtstreeks:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ADVENTSWAKE
“Bijbel” en “bidden” liggen heel dicht bij elkaar. In het jaar van de Bijbel doen wij dan ook graag een oproep om bijbels te bidden rond het thema Advent. De werkgroep liturgie van Geel heeft een adventswake gemaakt rond de mooiste adventsgedachten, lezingen, liederen en symbolen.
Voor deze wake nodigen wij alle parochianen uit op woensdag 13 december om 19.00 u in de kerk van Sint-Jozef (Holven). Net zoals vorig jaar belooft het een mooie, indringende viering te worden. Er is duisternis (letterlijk of figuurlijk) rondom ons. Vragen duiken op langs alle kanten. Wij voelen ons soms machteloos. En toch is er “Iemand” die ooit gezegd heeft (en het nog altijd zegt!): “Vrees niet! Er komt Licht!”. Deze bevrijdende boodschap blijft helder doorklinken, de hele Advent lang. In een mens is God ons nabij gekomen. In Jezus is Hij ons licht geworden, onze Herder. Als wijzelf licht willen zijn, herder voor wie gekwetst en klein zijn … dan moeten wij ons voor Hem openstellen. De Adventswake op 13 december in Holven wil ons biddend dichter bij Welzijnszorg en Kerstmis brengen. Wij hopen dat jij er ook zal zijn.

DE BIJBEL VOOR IEDEREEN
Zaterdag 9 december kan je met de bus mee naar Antwerpen (vertrek aan de kerk van Elsum). Het kan nog, maar bel dan vlug naar Bart Rombouts, 014/56.08.39

STUDENTENLEVEN VAN TOEN
Op Donderdag 14 december spreekt Jef Van Meensel in de Iriszaal van de Stadsbibliotheek op de Werft (ingang tegenover de Speeltuin) naar aanleiding van het boek, waarvoor wij eerder reeds de aandacht trokken over De Zuiderkempen in beweging: 130 jaar Vlaamse en studentenbeweging .
Wie Jef kent, weet, dat het een boeiende avond wordt. Gratis toegang.

BLOEMSCHIKKEN VOOR KINDEREN
Op woensdag 20 december gaat er in de S.A.I.O. van 14.00 tot 16.00 u een les bloemschikken door voor kinderen van 7 tot 14 jaar. De organisatie ligt bij de plantenliefhebbers van VOLKSTUINEN en LOBELIA. Je moet wel inschrijven om te kunnen meedoen. Daarvoor zit Lizette klaar aan de telefoon op 014/58.72.36. Je bijdrage van 5 euro moet je storten op rekening 733-0137470-51 en als dat geld aankomt, krijg je aanstonds een lijst met hetgeen je aan materiaal moet meebrengen. Bij ondervinding weten wij dat het een reuzennamiddag wordt

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47
Week 48        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links