Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 48 - 29 november 2006

2 – 3 DECEMBER “ ste ZONDAG VAN DE ADVENT”
“ UW VERLOSSING KOMT NABIJ ”

Verlossing” , ver – los - sing, losmaken, loskomen van … Ik heb het dikwijls zo nodig, God. De druk van presteren en consumeren is soms zo groot, maar ook de eenzaamheid. Als ik dan jouw evangelie hoor, word ik mij bewust van wat essentieel is. Maar alleen maak ik dat niet waar. Zet mensen op mijn weg, die mij helpen om die weg naar verlossing te zien en te durven gaan. (uit het bijbeldoosje)

18.00 u            Jgt Jules Vermeulen en Josephina Peeters; Jgt René Deschauwer en overleden familie

08.00 u            Zm Alfons Versmissen;Maria Kuypers Maria Peeraer en Henri Vrancken

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

De lijsten in de parochies worden momenteel afgesloten
Wie nog moet betalen, doet dit nu best rechtstreeks:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ADVENTSWAKE
“Bijbel” en “bidden” liggen heel dicht bij elkaar. In het jaar van de Bijbel doen wij dan ook graag een oproep om bijbels te bidden rond het thema Advent. De werkgroep liturgie van Geel heeft een adventswake gemaakt rond de mooiste adventsgedachten, lezingen, liederen en symbolen. Voor deze wake nodigen wij alle parochianen uit op woensdag 13 december om 19.00 u in de kerk van Sint-Jozef (Holven). Net zoals vorig jaar belooft het een mooie, indringende viering te worden. Er is duisternis (letterlijk of figuurlijk) rondom ons. Vragen duiken op langs alle kanten. Wij voelen ons soms machteloos. En toch is er “Iemand” die ooit gezegd heeft (en het nog altijd zegt!): “Vrees niet! Er komt Licht!”. Deze bevrijdende boodschap blijft helder doorklinken, de hele Advent lang. In een mens is God ons nabij gekomen. In Jezus is Hij ons licht geworden, onze Herder. Als wijzelf licht willen zijn, herder voor wie gekwetst en klein zijn … dan moeten wij ons voor Hem openstellen. De Adventswake op 13 december in Holven wil ons biddend dichter bij Welzijnszorg en Kerstmis brengen. Wij hopen dat jij er ook zal zijn.

DE BIJBEL VOOR IEDEREEN
Zaterdag 9 december
kan je met de bus mee naar Antwerpen (vertrek aan de kerk van Elsum). Alle Geelse parochies nodigen iedereen uit, om zich één dag te laten confronteren met de bijbel op een speelse, ernstige, makkelijke of diepere manier. In verschillende werkwinkels kan je die dag de bijbel proeven. Voor meer inlichtingen: Bart Rombouts, 014/56.08.39

ZETTERPRIJSKAMP IN HET WEDBOS OP VRIJDAG 1 DECEMBER
OCMW Rust- en verzorgingstehuis Wedbos organiseert weer zijn jaarlijkse grote zetterprijskamp in de refter van het rusthuis. De opbrengst is voor de dienst animatie van het huis. Ieder jaar verzamelen kaarters en sympathisanten naast het St.-Dimpnaziekenhuis voor een sympathiek initiatief en iedereen wordt er eigenlijk een stuk beter van…Talrijke vleesprijzen en een doorlopende tombola. Inschrijven vanaf 19.00 u - Eerste ronde om 19.30 u - Iedereen is er welkom.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46 Week 47

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links