Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 47 - 22 november 2006

25 - 26 NOVEMBER “34ste ZONDAG”
“IEDER, DIE DE WAARHEID IS TOEGEDAAN, LUISTERT NAAR WAT IK ZEG (Johannesevangelie hoofdstuk 18 vers 37)”

Waarheid heeft te maken met betrouwbaarheid en dat verbinden wij ook met de woorden: “hecht”, “je hechten” en “gehecht zijn”. “Hecht” betekent “stevig”, “uit één stuk”. Wij geven die eigenschap ook aan goed hout:”Hij is uit het goede hout gesneden” zeggen wij dan.
Hij is stevig en betrouwbaar. Trouw is een bindende kracht. Trouw brengt samenhang. Trouw aan Jezus betekent: zich hechten aan Hem, zich binden aan Hem. Luisteren naar wat Hij zegt, omdat Hij betrouwbaar is … (uit het bijbeldoosje)

18.00 u            Jgt Linda Taels, Geramine Verachtert, Marleen Mannaerts, Wim Verherstraeten. Zm Frans Lievens, Fien Vandesande. Jgt Karel Baetens, Constantia Van Eynde en familie. Zm Marie Van Geel vanwege de geburen

08.00 u            Jgt Jan Geukens, Celine Claes, Jos Geukens, Louis Josefina Janssens, Josefina Ceulemans

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

De lijsten in de parochies worden momenteel afgesloten
Wie nog moet betalen, doet dit nu best rechtstreeks:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.

GEELS PASTORAAL NIEUWS

OP BIJBELSE GRONDEN
Na het jaar van het gebed, leggen wij tijdens het komende liturgisch jaar de nadruk op de Bijbel. Onder het thema:”Op Bijbelse gronden” willen wij dit boek, het verhaal van God met de mensen, in het licht zetten. Door de dienst parochieanimatie werd er een bijbeldoosje ontworpen. Voor elke week zit er in dit doosje een kaartje met een zin uit de Evangelielezing van de zondag. Op de achterzijde staat er een korte bezinning. Vermits er geen copyright bestaat op dit Bijbeldoosje zullen voortaan elke week de bijbelzin en de korte bezinning afdrukken op blz. 3 in dit parochieblad. Het moge voor ons allen een hulp zijn om even stil te staan bij het Woord van God “De Bijbel”.
Het bijbeldoosje (met kaartstaandertje) kan je bestellen met een eenvoudig telefoontje naar 03/287.35.81

DE BIJBEL VOOR IEDEREEN
Op zaterdag 9 december gaat er in het pastoraal Centrum in Antwerpen (Groenenborgerlaan) een bijbeldag door van 09.30 tot 16.00 u. Op meer dan 10 manieren wordt de bijbel daar aangeboden aan het brede publiek en iedereen kan in de voormiddag en in de namiddag een keuze maken. Als je wil, dan kan je met de bus mee vanuit Geel. Wij vertrekken op de parking aan de kerk van Elsum.
Meer informatie bij Bart Rombouts, 014/56.08.39

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45 Week 46  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links