Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 46 - 15 november 2006

18 – 19 NOVEMBER “33ste ZONDAG”
“UIT DE VIER WINDSTREKEN ZAL HIJ ZIJN UITVERKORENEN VERZAMELEN”

18.00 u            Zm Jos Van de Poel; Jgt Josefina Hannes familie Spruyt; Jgt Jeanne Slegers en Louis Hermans; Jgt Marie Geboes, zm Frans en Leon Taels; Jgt Frans Verbiest, zm Jeanne Dens; Jgt Clement Schelles Evie Schelles Alexander Mertens Anna Segers en overleden familieleden en familie ; Zm Louis Vangenechten en Clemence Verwimp

08.00 u            Jgt Marcel d’Joos zm Jul d’Joos Leonie Engelen, Jos Luyten, Jefke Deceuster ;Zm Maria Deckers

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

Rap zijn, beste lezer,’t is slechts 20 euro voor een heel jaar !
Onze prijs is stabiel.
Onze informatie degelijk.
Ons vertrouwen in de lezers erg hoog.
Abonneer liefst via je eigen parochie, maar daar wordt aan de lijsten gewerkt!
Wie niet via zijn parochie abonneert:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.
Ken je mensen, die ons blad ook willen, spreek ze dan aan, want nieuwe abonnees, die wij binnen krijgen voor Nieuwjaar, krijgen het blad nog gratis voor de rest van het jaar.
Doen, zouden wij zeggen !!!

GEELS PASTORAAL NIEUWS

EEN KANJER VAN EEN BLUNDER
Twee weken geleden stond op blz. 4 een foto van enkele acolieten, die door de Geelse straten trokken. Dom van ons hoor, maar wij deden de fotograaf met winkel en al verhuizen. Hier dan de juiste dank: Wij danken foto Milow voor het ter beschikking stellen van het beeld.
En nogmaals sorry !!!
  Mdv

SINTERKLAASFEEST
Zaterdag 18 november
Ganzerik, Ganzenstraat 62, Geel
Deuren: 13.30 u - Aanvang: 14.00 u
Gratis toegang
De Sint en zijn Pieten nemen je mee op een leuk avontuur in dit wervelend spektakel!
Bij afloop worden jullie beloond met een prachtig geschenk van de Sint.

VIERING KONINGSDAG
De naam veranderde … de viering blijft.
15 November droeg lang de naam “dag van de dynastie”, maar sedert enkele jaren werd de dag omgedoopt tot “Koningsdag”. Bij die gelegenheid organiseert het gemeentebestuur ook dit jaar een Te Deum in de St.-Amandskerk na de hoogmis van 11.00 u op 19 november. Alle inwoners van onze stad zijn er natuurlijk welkom

DE BIJBEL VOOR IEDEREEN
Op zaterdag 9 december gaat er in het pastoraal Centrum in Antwerpen (Groenenborgerlaan) een bijbeldag door van 09.30 tot 16.00 u. Op meer dan 10 manieren wordt de bijbel daar aangeboden aan het brede publiek en iedereen kan in de voormiddag en in de namiddag een keuze maken. Als je wil, dan kan je met de bus mee vanuit Geel. Wij vertrekken op de parking aan de kerk van Elsum.
Meer informatie bij Bart Rombouts, 014/56.08.39

GEELSE BIJBELAVOND
De Belgische bisschoppen hebben 2007 uitgeroepen tot het jaar van de bijbel. In verschillende Geelse kerken staat daardoor de bijbel ook centraal dit jaar.
Voor alle parochies komt op dinsdag 21 november Pol Hendrix uit Deurne naar de parochiezaal van St.-Dimpna om de liefhebbers te laten proeven van de bijbel. Pol verklaarde vooraf, dat hij de bijbel mateloos boeiend vindt. Dat willen wij dan ook wel eens meemaken.
21 november: een avond om nu al te noteren in je agenda.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44 Week 45    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links