Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 45 -  8 november 2006

11 – 12 NOVEMBER “32ste ZONDAG”
“ HET OFFER VAN DE ARME WEDUWE ”

18.00 u            Zm familie Vangheel Peeters, familie Verwimp Van Doninck; Jgt Marcel Goris; Jgt Victor Lembreghts Rosalie Peeters Wim Lembreghts; Zm Mia Hendrickx familie Vleugels Cuyvers familie Hendrickx Vanuytsel kinderen en kleinkinderen; Zm Melanie Dams Eddy Helsen Louis Peeters Constantia Helsen en familie ; Zm Louis Vangenechten en Clemence Verwimp

08.00 u            Zm  Gaston Krieckemans, Celine Hermans, familie Krieckemans, Claes, Hermans Suska Dierckx

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

Rap zijn, beste lezer,’t is slechts 20 euro voor een heel jaar !
Onze prijs is stabiel.
Onze informatie degelijk.
Ons vertrouwen in de lezers erg hoog.
Abonneer liefst via je eigen parochie, maar daar wordt aan de lijsten gewerkt!
Wie niet via zijn parochie abonneert:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.
Ken je mensen, die ons blad ook willen, spreek ze dan aan, want nieuwe abonnees, die wij binnen krijgen voor Nieuwjaar, krijgen het blad nog gratis voor de rest van het jaar.
Doen, zouden wij zeggen !!!

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ZANGAVOND JUBILATE IN HERENTALS
Hier en daar hebben we er reeds van gehoord en gelezen: het liedboek van de Vlaamse Kerk ZINGT JUBILATIE is helemaal herwerkt. Om het project te lanceren gaan overal in het Vlaamse land recepties en academische zittingen door, waar de lof over het nieuwe boek gezongen wordt.
Deze lof is zeker niet onterecht, maar op donderdag 9 november kan je aan den lijve ondervinden, wat het nieuwe boek betekent. Voor kerkkoren en voor iedereen, “die het maar wil horen”, wordt het boek al zingend gepresenteerd in de kerk van DE MOLEKENS in Herentals. Je kan er uit volle borst meezingen met gekende liederen en ook kennis maken met enkele nieuwe “songs”.
Een aanrader voor elke liefhebber van kerkzangen, of je nu lid bent van het koor of niet. Aanvang 20.00 u.

GEELSE BIJBELAVOND
De Belgische bisschoppen hebben 2007 uitgeroepen tot het jaar van de bijbel. In verschillende Geelse kerken staat daardoor de bijbel ook centraal dit jaar.
Voor alle parochies komt op dinsdag 21 november Pol Hendrix uit Deurne naar de parochiezaal van St.-Dimpna om de liefhebbers te laten proeven van de bijbel. Pol verklaarde vooraf, dat hij de bijbel mateloos boeiend vindt. Dat willen wij dan ook wel eens meemaken.
21 november: een avond om nu al te noteren in je agenda. Volgende week meer !!!

REQUIEM VAN W.A. MOZART
Dit werk wordt uitgevoerd op zaterdag 11 november  om 20.15 u in de St.-Dimpnakerk Het is een organisatie van het Geels Vocaal Ensemble.
Zij brengen ons een optreden met vierstemmig koor en het orkest: Concerto d'Amsterdam
Solisten: Annelies Meskens, Karolina Gumos, Teun Michiels, Frans Kokkelmans
Algemene leiding: Chris De Maeyer
Kaarten in voorverkoop 13 euro in CC De Werft, aan kassa 15 euro, onder de 18 jaar 10 euro.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43 Week 44      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links