Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 44 -  1 november 2006

4 -5 NOVEMBER “31ste ZONDAG”
“ DIT IS HET EERSTE GEBOD. HET TWEEDE IS DAARAAN GELIJK ”

18.00 u            Jgt Alfons Steurs Denis en To Deceuster, Fons Steurs; Zm Jef Bertels; Jgt Jul Mertens. Zm Renilde Mertens en Maria Verellen; Zm Jul en Remi Dams, Josephina en Karel Bens; Mathilde Molenberghs; Zm Jan Molenberghs vanwege de geburen; Zm Frans Vandesande

08.00 u            Jgt Eduard Verachtert, Coleta Bervoets, August Verbeek, Antonia Van de Wouwer en Wim Lembreghts; Zm familie Verelst Van Dingenen Nietvelt

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

In de meeste parochie kan je volgend weekend je abonnement regelen na de mis. De secretariaten en de pastorie hebben overal een brievenbus en pastoors en PT-leden weten allemaal hoe het zit. Ons parochieblad heeft stijl. Het wordt niet gratis weg gegeven, maar het kost slechts 20 euro voor een heel jaar. Breng zo vlug mogelijk je abonnement voor volgend jaar in orde. Onze prijs is stabiel. Onze informatie degelijk. Ons vertrouwen in de lezers erg hoog.
Wie niet via zijn parochie abonneert:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.
Ken je mensen, die ons blad ook willen, spreek ze dan aan, want nieuwe abonnees, die wij binnen krijgen voor Nieuwjaar, krijgen het blad nog gratis voor de rest van het jaar.
Doen, zouden wij zeggen !!!

GEELS PASTORAAL NIEUWS

ZANGAVOND JUBILATE IN HERENTALS
Hier en daar hebben we er reeds van gehoord en gelezen: het liedboek van de Vlaamse Kerk ZINGT JUBILATIE is helemaal herwerkt. Om het project te lanceren gaan overal in het Vlaamse land recepties en academische zittingen door, waar de lof over het nieuwe boek gezongen wordt.
Deze lof is zeker niet onterecht, maar op donderdag 9 november kan je aan den lijve ondervinden, wat het nieuwe boek betekent. Voor kerkkoren en voor iedereen, “die het maar wil horen”, wordt het boek al zingend gepresenteerd in de kerk van DE MOLEKENS in Herentals. Je kan er uit volle borst meezingen met gekende liederen en ook kennis maken met enkele nieuwe “songs”.
Een aanrader voor elke liefhebber van kerkzangen, of je nu lid bent van het koor of niet. Aanvang 20.00 u.

GEELSE BIJBELAVOND
Nu in alle parochies al wat is gezegd, gepresenteerd en gebeden rond het jaar van de bijbel, willen wij een concreet voorstel doen voor iedereen, die een confrontatie met de bijbel aan wil. Waar is de tijd, dat de bijbel verboden lectuur was voor onbevoegden? Waar is de tijd, dat wij het moesten stellen met romantische verhaaltjes, die “ergens wel iets met de bijbel te maken hadden”? Die tijd is voorbij, maar de confrontatie met de bijbel kan daardoor des te meer verrassen.
Op dinsdag 21 november komt Paul Hendrix uit Deurne naar de parochiezaal van St.-Dimpna, speciaal voor de mensen van Geel. Paul is een parochiepriester én een kunstenaar, die gegrepen is door de bijbel. Hij is er haast van bezeten en wil die bezetenheid ook aan ons meedelen.
21 november: een avond om nu al te noteren in je agenda. Volgende week meer !!!

REQUIEM VAN W.A. MOZART
Dit werk wordt uitgevoerd op zaterdag 11 november  om 20.15 u in de St.-Dimpnakerk Het is een organisatie van het Geels Vocaal Ensemble.
Zij brengen ons een optreden met vierstemmig koor en het orkest: Concerto d'Amsterdam
Solisten: Annelies Meskens, Karolina Gumos, Teun Michiels, Frans Kokkelmans
Algemene leiding: Chris De Maeyer
Kaarten in voorverkoop 13 euro in CC De Werft, aan kassa 15 euro, onder de 18 jaar 10 euro.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42
Week 43        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links