Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 43 - 25 oktober 2006

28 – 29 OKTOBER “30 ste ZONDAG”
“ 1 NOVEMBER : ALLERHEILIGEN ”
“ 2 NOVEMBER : ALLERZIELEN ”

14.30 u            Plechtige huwelijksviering van Geert Heyninckx en Evi Verboven die we een zonnige toekomst toewensen. Proficiat, ook aan de ouders.

18.00 u            Zm Jules Vermeulen en Josephina Peeters

08.00 u            Zm Jos Geukens vanwege Poiel; Zm familie Criekemans Mellebeeckx en Wuyts

18.00 u            Zm familie Ruelens Geboes en overleden familieleden. Jgt Bernus Taels, Toke Schroven en overleden kinderen en kleinzoon. Zm familie Baetens Schauwaers

08.00 u            Zm Jul en Marcel d’Joos, Leonie Engelen, Jos Luyten, Jefke en Gust Deceuster, Gonda Verwimp, Sylvie Van Roy en Alfons Roodhooft

14.00 u            Herdenking van onze overledenen sinds Allerheiligen 2005

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

UW PAROCHIEBLAD
DE KWALITEIT DIE STIJGT
DE PRIJS DIE BLIJFT

In de meeste parochie kan je volgend weekend je abonnement regelen na de mis. De secretariaten en de pastorie hebben overal een brievenbus en pastoors en PT-leden weten allemaal hoe het zit. Ons parochieblad heeft stijl. Het wordt niet gratis weg gegeven, maar het kost slechts 20 euro voor een heel jaar. Breng zo vlug mogelijk je abonnement voor volgend jaar in orde. Onze prijs is stabiel. Onze informatie degelijk. Ons vertrouwen in de lezers erg hoog.
Wie niet via zijn parochie abonneert:
Geel Zuid: 320-0147297-24 van Kerk en Leven Geel Zuid.
Geel Noord: 833-5301921-62 van Parochiefederatie Geel Noord.
Ken je mensen, die ons blad ook willen, spreek ze dan aan, want nieuwe abonnees, die wij binnen krijgen voor Nieuwjaar, krijgen het blad nog gratis voor de rest van het jaar.
Doen, zouden wij zeggen !!!

GEELS PASTORAAL NIEUWS

MISSIEMAAND – WERELDMISSIEHULP (2)
Zeker mogen we de mensen, die Jezus’ zending tot hun levensopdracht maken, niet loslaten. De weinigen die van hieruit nog elders missioneren, de velen die in de grote wereld Jezus’ opdracht ernstig nemen, moeten we beluisteren. Hun getuigenis toont ons de weg. Hen moeten we blijven steunen.
Maar er is langs Wereldmissiehulp ook een eigentijds missiewerk voor ons mogelijk. Deze organisatie bestaat 25 jaar. Zij is gegroeid uit de immense nood van het Zuiden en het enthousiasme van enkele mensen hier. In Geel zijn ze aanwezig langs de gekende rode bakken waarin ze kleding, linnen en schoeisel verzamelen. Er zijn vrijwilligers die ze wekelijks leeg maken en zo brachten wij vorig jaar meer dan 50 ton hulpgoederen samen in de schuur van Fons Vannuffelen en in Holven, waar Wereldmissiehulp ze komt ophalen. Deze goederen worden niet verkocht, maar wereldwijd verzonden. Naar wie ze nodig heeft
Waar vind je deze rode bakken?
* In Winkelomheide en Stelen aan de school.
* In Geel-Punt, Elsum,en Holven aan de kerk.
* In St-Amands op de Werft aan de telefooncel
* Op St.-Dimpna op Logen 104
* In Oosterlo op de Eindhoutseweg 36
* Op Ten Aard in de Vaartstraat
Ten slotte, wie de werking van Wereldmissiehulp van nabij wil leren kennen, kan daarvoor terecht op 03/454.14.15. Een bezoek van een tweetal uren in Bouchout is al een hele ervaring. Bij de welkom hoor je het verhaal van WMH. Daarna is er een bezoek aan de werkhal. Je mag gerust wat helpen sorteren. Daarnaast kan je op de pakken, die klaar liggen om verzonden te worden, zien, wat wereldwijd betekent! Tenslotte kan je in de wereldkapel binnengaan, om even tot bezinning te komen of zelfs mee te bidden met de gemeenschap van Nigeriaanse zusters, die ons dan in onze taal gastvrijheid hebben geboden... In combinatie met Lier met al zijn bezienswaardigheden is het zelfs een daguitstap waard.

DE ZUIDERKEMPEN IN BEWEGING – 1830-1960 – EEN MYTHE ONTSLUIERD?
Jef Van Meensel
geeft via OSSAG (de oud-leerlingenbond van het Sint-Aloysiuscollege) een boek uit. 130 dichtbedrukte bladzijden met 55 zorgvuldig gekozen illustraties.
Dit boek lijkt op een tot leven gewekte bijenkorf van drukte allerlei, die de mythe van de stille Kempen naar het rijk der fabels verwijst. Op drie manieren toont Jef de formidabele ommekeer aan:
* de aanzwellende vloedgolf van nieuwe verenigingen voor jongeren en volwassenen.
* de verkleuring van het politieke leven
* de evolutie van de steeds veelzijdiger Davidsfondswerking.
Het boek verschijnt eind oktober en is te koop aan 11 euro
* Geelse Dienst voor Toerisme, Markt 1,
* Boekhandel De oude Linde, Abdij Tongerlo,
* Standaard Boekhandel, Grote Markt 26, Westerlo
* ’t Schrijverke, Dorp 66, 2230 Herselt.
Het kan besteld worden tegen 13 euro (port inbegrepen), op 800-2297226-53 van Ossag, Voort 37, 2440 Geel.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39 Week 40 Week 41 Week 42

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links