Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 40 - 4 oktober 2006

7 – 8 OKTOBER “27ste ZONDAG”
“ ONZE LIEVE VROUW VAN DE ROZENKRANS

“ WAT GOD VERBONDEN HEEFT, MAG EEN MENS NIET SCHEIDEN ”

18.00 u            Zm Fons Sterckx, Sylvie Mertens, Georges Baeckeland, Alfons Van Hove, Marcel en Jos Goris, Mit Van den Brande, Jan Molenberghs vanwege de geburen. Jgt Emma Van Springel, Vic Nietvelt, Toke Schroven, Bernus Taels en overleden kinderen en kleinkinderen, Rita Vanspringel, René Seyen, Florentine Verachtert ouders en familie. Gedachtenisviering Petra en Gerry Wuyts

08.00 u            Zm louis Vanhoof Cuyvers, Cluyts Verlooy. Jgt Gregoor Van Dingenen, Laurentia Nietvelt, Modest Verelst

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEZELSCHAPSDIENST
De Gezelschapsdienst voor bejaarden, zieken en mensen met een handicap die werkzaam is in de stad, zoekt dringend vrijwilligers. Kan je goed opschieten met bejaarden, wil je tijd vrijmaken om langdurig zieken gezelschap te houden, wil je wel een rolstoelwandeling maken… neem dan zo vlug mogelijk contact meet ons op. Uw medewerking voor overdag of 's nachts, aan u de keuze, wordt zeer gewaardeerd. Op eigen houtje sta je de bejaarden bij in de hulpvraag, maar je kan steeds op de verantwoordelijke van de sociale dienst van de gemeente terugvallen voor vragen of ondersteuning. Daarnaast worden er met de andere vrijwilligers enkele keren per jaar samenkomsten georganiseerd. Tijdens deze samenkomsten wordt er vorming voorzien, de werking bijgestuurd of worden er gewoon gezellig ervaringen uitgewisseld.
Ons telefoonnummer is 014/57 03 12. Je kan er ook terecht voor meer inlichtingen rond bv. verzekering, onkostenvergoeding, enz..

HOME OF HOPE
Nu zaterdag 7 oktober kan je tijdens de rommelmarkt op de trappen van het stadhuis terecht voor lekkere soep en heerlijke cake ten voordele van het Home of Hope, een weeshuis op de Filippijnen. Prachtige sjaals worden verkocht ten voordele van het project.

WERELDDAG VAN DE ROZENKRANS
Zaterdag 7 oktober
zullen er, op vraag van de Paus, enorm veel rozenkransen gebeden worden, de hele dag door, in veel steden over heel de wereld.
Ook in Geel willen wij ons verenigen met de vele mensen in meer dan 140 landen, om die dag samen de Rozenkrans te bidden; We doen dit tijdens de uitstelling van het Heilig Sacrament en bidden samen met Moeder Maria voor vele intenties maar vooral voor de vrede met God, met de anderen en met onszelf.
Tijdens het bidden is er ook gelegenheid, het sacrament van verzoening te ontvangen. De namiddag begint om 15,15 u. en eindigt om 17,15 u in de Sint-Amandskerk.
Iedereen van harte welkom!
Gebedsgroep Laudate - Gebedsgroep Medugorje - Marialegioen - Ziekenzorg CM – St.-Amands – Elsum. 

NATIONALE ZIEKENDAG
Zondag 8 oktober
wordt de jaarlijkse Nationale Ziekendag gehouden. Dit jaar valt die samen met de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan dan ook moeilijk anders of het thema van deze dag sluit aan bij deze verkiezingen: EEN ZORGZAME GEMEENTE DAAR KIES IK VOOR!
In onze wereld van vandaag is vooral plaats voor wie presteert en rendeert. Wie door ziekte, handicap of gelijk welke andere reden niet meer “mee kan” wordt vaak opzij geschoven en vlug vergeten. Een zorgzame samenleving is in de eerste plaats een gemeenschap waar aandacht is voor iedereen.
Kiezen voor zieke mensen, voor de zwakkeren in de samenleving vraagt engagement!
Ziekenzorg CM doet dan ook een duidelijke oproep:
Geef je stem aan hen die werk zullen maken van een zorgzame gemeente!

VERKIEZINGEN OP ZONDAG 8 OKTOBER
MET WAFELVERKOOP TEN VOORDELE VAN DE GEELSE ONTWIKKELINGSHELPERS
GOS ???
GOS is een feitelijke vereniging die financiële middelen voorziet voor duurzame projecten in het Zuiden waarbij Gelenaars daadwerkelijk aanwezig en/of betrokken zijn.
Elke keer bij verkiezingen staan deze mensen paraat voor de wafelverkoop ten voordele van onze mensen:
* Brazilië: het werk van Frans Willems en pater Claes
* Burkina Faso: Werkgroep Missieanimatie
* Congo: het werk van Lea Cools en Frans Dens
* Gambia: project Gambel
* Guatemala: het werk van Paula Switten en Jeanne Van Nieuwenhove,
* India: het werk van Jos Haest
* Viëtnam: project Donxa

Alle Zuidprojecten die door het GOS worden ondersteund zijn kleine initiatieven die volledig worden opgezet door Geelse vrijwilligers samen met de locale bevolking.
Bedankt voor je steun en dat de wafels mogen smaken!
Aan elk stemlokaal: één pak voor 2 euro en 3 pakken voor 5 euro.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38 Week 39      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links