Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 39 - 27 september 2006

30 SEPTEMBER - 1 OKTOBER “26ste ZONDAG”
“ WIE NIET TEGEN U IS, IS VOOR U ”

18.00 u            Jgt Maria Bens en Zm Wies Boeckx; Zm familie Daems - Gielis en Geukens - Bakelants en overleden families

08.00 u            Zm Alfons Versmissen, Maria Kuypers, Maria Peeraer en Henri Vrancken

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

GEZELSCHAPSDIENST VOOR BEJAARDEN, ZIEKEN EN MENSEN MET EEN HANDICAP
Loes Thys en Elke Bensch zijn voor de sociale dienst van het stadsbestuur dringend op zoek naar vrijwilligers. (wie in Geel eigenlijk niet ???)
Kan je goed opschieten met bejaarden, wil je tijd vrijmaken, om langdurige zieken gezelschap te houden, wil je wel een rolstoelwandeling maken, …, neem contact op.
Uw medewerking voor overdag of ’s nachts (aan u de keuze) wordt zeer gewaardeerd. Op eigen houtje sta je de bejaarden bij, maar je kan voor vragen of ondersteuning steeds op de verantwoordelijke van de sociale dienst terugvallen.
Enkele keren komen zij ook met alle vrijwilligers samen, om bij te praten, tips door te geven en elkaar te vormen
Meer info: Sociale Dienst, Stadsbestuur: 014/57.03.12

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL-PUNT IN 2007
Zondag 6 mei 07:
11.00 u: Punt

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37
Week 38        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links