Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 38 - 20 september 2006

23 - 24 september “25 ste ZONDAG”
MEDIAZONDAG (met omhaling)
“ DE MENSENZOON WORDT OVERGELEVERD ”

18.00 u            Jgt Fons Steurs zm Wim Daems Karel Daems Dympna Helsen; Zm Vic en Mia Mangelschots Leonie Hermans

08.00 u            Zm familie Nevelsteen Haepers en zoon, zm familie Canters Bergen

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

PAROCHIETEAMS
Op 20 september komen de parochieteams van St. Amands, Winkelomhei, Punt, Stelen en Zammel-Oosterlo samen in de parochiezaal van St. Amands voor de start van een nieuw werkjaar en een nieuwe aanpak. Spreek onder elkaar vervoer af. Tot straks!

NIEUW ZANGBOEKJE GEZINSVIERINGEN
In maart 2004 kwamen de werkgroepen gezinsvieringen van Geel-Zuid voor een eerste keer samen. Ervaringen werden uitgewisseld. Reeds snel werd duidelijk dat nogal wat parochies op zoek waren naar een nieuw zang- en tekstboekje. We kwamen een tweede keer samen en legden teksten bij elkaar. Iemand engageerde zich voor het typwerk, een ander deed de lay-out.

Eindelijk is het dan zover! De boekjes zijn klaar. Het gaat om twee boekjes: één voor de sterke tijden (advent, Kerstmis, …) en een ander voor de tijd door het jaar. De titel luidt: ‘Samen vieren’. Dat willen we ook blijven doen, regelmatig samenkomen in de kerk om te vieren met jong en oud. En het samen zingen en bidden kan het welslagen van de viering alleen maar bevorderen.

Graag nodigen we de leden van de verschillende werkgroepen gezinsvieringen uit voor de officiële voorstelling van ‘Samen vieren’, welke zal gebeuren op maandag 25 september om 20.00 u in het parochiecentrum van St.-Amands. We willen samen enkele liederen zingen, en er is zeker ook de tijd om elkaar te ontmoeten bij een tas koffie ….

STARTAVOND
Godsgeloof lijkt voor velen een traditie, een erfstuk dat bij grote familiegebeurtenissen (geboorte, huwelijk, uitvaart) wordt bovengehaald. Godsgeloof, het is moeilijk om te verwoorden, maar bij grote vreugde of diepe pijn voelt de mens dat er meer is tussen hemel en aarde en wil dat dan ook uitdrukken.

Op onze startavond stellen we de vraag: "Heeft (mijn) geloof (nog) toekomst"? Op dinsdag 26 september om 20.00 u willen we in de parochiezaal van St. Dimpna, Rijn 3, vrijmoedig spreken over ons geloven in God. Patrick Hanjoul, directeur van 'Bond Zonder Naam' wil ons lekker indompelen in het mysterievolle bad van het geloven.

PASTORAAL HUIS
In Winkelomheide staat een huis. De vroegere pastorij van Winkelomheide werd omgevormd tot een pastoraal huis. Werkgroepen zoals parochieteams, catechesegroepen, federatieteam…. kunnen hier vergaderen, informatie komen zoeken. Je moet natuurlijk wel een vergaderzaal vastleggen. Elke woensdag is er permanentie van 14.00 tot 16.00 u. Je bent er in elk geval altijd welkom!!

ABDIJWEEKEND MET GEZINSDAG VOOR JONGE GEZINNEN
Vanaf vrijdag 13 oktober (19.30 u) tot zondag 15 oktober (14.30 u) zijn jonge gezinnen (tot 45 jaar) en kinderen welkom in het bezinningscentrum van de abdij van Postel
Onder het thema: "Zorgen voor een goede thuis... Zoeken naar een gezond evenwicht tussen gezin, werk, vrije tijd vanuit een christelijke spiritualiteit" gaan de deelnemers op zoek naar een gezond time-management voor een jong christelijk gezin.
Op zaterdag spreekt Ria Grommen over dit thema en is er kans tot uitwisseling en verwerking. Ook is er een gezinsviering en een programma voor de kinderen. Zelfs babyopvang is voorzien.
Er is mogelijkheid om het hele weekend te verblijven met een rustige aanloop op vrijdagavond en de kans tot deelname aan de abdijliturgie en verder bezinken tot zondagnamiddag.
Info en inschrijving : Gastenpaters Abdij van Postel, Abdijlaan 16, 2400 Mol, 014/37 81 21 e-mail: gastenkwartier@abdijpostel.be

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL IN 2007
Zopas kregen de parochies vanwege het bisdom de definitieve data en uren voor het vormsel en de plechtige communie in onze federatie. Wie graag organisatorisch veilig zit, houdt rekening met volgende gegevens:

Zaterdag 21 april 07

15.00 u: Ten Aard

Zondag 22 april 07

10.00 u: Winkelomheide
10.00 u: Oosterlo
11.00 u: Zammel
 

Zaterdag 28 april 07

11.00 u: Bel
15.00 u: St.-Amands

Zondag 29 april 07

10.00 u: Stelen

Zaterdag 5 mei 07

10.30 u: Holven
15.00 u: Elsum

Zondag 6 mei 07

11.00 u: Punt

Zaterdag 12 mei 07

15.00 u: St.-Dimpna

Zondag 20 mei 07

11.00 u: Larum

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36 Week 37

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links