Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 37 - 13 september 2006

16 – 17 september “24 ste ZONDAG”
“ DE MENSENZOON MOET VEEL LIJDEN ”

18.00 u            Zm Jan Molenberghs vanwege de K.B.G.; Zm War Verellen Marie Verbist Roza Van de Plas en Odile Verbist

08.00 u            Zm Jos Geukens vanwege Poiel

18.30 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

STARTAVOND
Het strijdbare massakatholicisme met vlagvertoon is uitgezwaaid en werd opgevolgd door een aarzelend christendom, dat voorzichtig zijn vinger opsteekt. Menigeen heeft de kerk met stille trom verlaten langs de achterdeur en aan de voordeur staan camera's klaar om de lege kerk in beeld te brengen. Geloven is achterlijk zegt men. Maar is dat wel zo? God komt weer in het zicht. De vraag naar God mag weer gesteld worden. Geloof staat meer en meer in de belangstelling. In praatprogramma's bekent een BV al eens dat hij in iets gelooft. De naam moet nog ingevuld worden, maar het verlangen is er. Er is lang genoeg gezwegen. Het moment is aangebroken om te zeggen dat jij blij kunt zijn met je geloof en dat je er niet zo nodig hoeft mee af te rekenen.
De startavond doet ons weer ten volle de vraag naar God stellen: “Heeft (mijn) geloof (nog) toekomst?” Het antwoord is voluit 'ja'.
Mensen hebben leermeesters in het geloof nodig, die meer vertellen aan hun tijdgenoten dan dat ze lief moeten zijn voor elkaar. Patrick Hanjoul, directeur van de gekende "Bond Zonder Naam" komt ons begeleiden op dinsdag 26 september om 20.00 u in de parochiezaal van St. Dimpna op de Rijn 3.

Het SOT presenteert: vernieuwde plusserswerking
Het werkjaar 2006-2007 wordt voor jeugdpastoraal Geel ook de start van een nieuwe structuur. Onze ‘+13 werking’ krijgt er een zusje bij! We breiden onze plusserswerking uit met een ‘+16 werking’ als opvolger van ons ‘Basisgroepje’.
In deze ‘+16-werking’ kunnen jongeren van 16 tot en met 25 jaar terecht voor verdiepingsmomenten, zoals dat vroeger het geval was in het ‘Basisgroepje’. Toch zal er nu meer ruimte voor actie komen. Onze +16-ers komen samen met de +13 activiteit: maandelijks op vrijdagavond van 19.30 tot en 21.30 u in het SOT-lokaal. Na het verdiepingsmoment gaan +13 en +16 apart. Wij zullen samen rond hetzelfde thema wat meer actiever werken. De +16 mag zelfs de leiding van het actievere gedeelte mee in handen nemen!
Onze ervaring leert ook dat onze jongeren na de activiteit graag nog wat blijven hangen en daarom hebben we ook voor hen aansluitend nog praatcafé tot 22.00 u. Enkele veranderingen, maar wij hopen, dat onze Geelse jeugd ze zal smaken!
Wij nodigen ze dan ook graag uit voor onze eerste plussersactiviteit op vrijdag 29 september om 19.30 u in het SOT-lokaal aan de Nonnengang. Meer informatie over de nieuwe structuur vindt je in het volgende SOT-NIEUWS of kan je vragen aan de jeugdpastor: Paul Renders, renderspaul@gmail.com of op 0494/93.34.21. 

RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE VRIJWILLIGER
De sportraad van Geel houdt een informatievergadering over de rechten en plichten van een vrijwilliger op woensdag 18 oktober. Deze infovergadering wordt door Koen Claessens (cultuurbeleidcoördinator) gegeven en alle verenigingen die geïnteresseerd zijn kunnen er vrijblijvend naartoe gaan.
De vergadering gaat door om 19.30 u in de zaal van het Geels Volkstoneel.

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL IN 2007
Zopas kregen de parochies vanwege het bisdom de definitieve data en uren voor het vormsel en de plechtige communie in onze federatie. Wie graag organisatorisch veilig zit, houdt rekening met volgende gegevens:

Zaterdag 21 april 07

15.00 u: Ten Aard

Zondag 22 april 07

10.00 u: Winkelomheide
10.00 u: Oosterlo
11.00 u: Zammel
 

Zaterdag 28 april 07

11.00 u: Bel
15.00 u: St.-Amands

Zondag 29 april 07

10.00 u: Stelen

Zaterdag 5 mei 07

10.30 u: Holven
15.00 u: Elsum

Zondag 6 mei 07

11.00 u: Punt

Zaterdag 12 mei 07

15.00 u: St.-Dimpna

Zondag 20 mei 07

11.00 u: Larum

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35 Week 36  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links