Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 36 - 6 september 2006

9 - 10 SEPTEMBER “ 23ste ZONDAG ”
“ HIJ LAAT DOVEN HOREN EN STOMMEN SPREKEN ”

18.00 u            Zm familie Vangheel-Peeters ,familie Verwimp-Van Doninck. Zm Wim Lembreghts. Jgt Gerard Cuyvers, Josefina Boons, Ernest Wuyts, Gusta Cuyvers, Alfons en Geert Nijs, Nancy Binnemans. Mis Peter Van Der Steen

08.00 u            Zm louis Van Hoof, Cuyvers, Cluyts, Verlooy

18.30 u            Mis in de bidkapel

19.30 u            Jgt Constantia Vermeulen. Zm Louis Vangheel en overleden familieleden, Dresselaerts Bastiaens en Louis Vissers

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

STARTAVOND
Lange tijd is het stil geweest rond 'God’ en werd Hij doodgezwegen. Op zoek naar God in Vlaanderen zien we nieuwe tekens van zijn aanwezigheid. Neen, nog geen doorbraak, maar sporen van. Er wordt weer aarzelend naar gevraagd. Velen beginnen te beseffen hoe leeg en hol ons leven geworden is zonder godsgeloof. Hoe kil en koud de samenleving kan worden zonder die liefdevolle aanwezigheid. Hoe zinloos het leven is als er niet meer gevraagd wordt naar de zin van dit bestaan. De startavond doet ons weer ten volle de vraag naar God stellen: Heeft (mijn) geloof toekomst? Het antwoord is voluit 'ja'. Mensen hebben leermeesters nodig in het geloof, die meer vertellen aan hun tijdgenoten, dan dat ze lief moeten zijn voor elkaar. Patrick Hanjoul, directeur van de gekende "Bond zonder Naam" komt ons die avond begeleiden. Dinsdag 26 september om 20.00 u in de parochiezaal van St.-Dimpna op de Rijn 3.

OPEN MONUMENTENDAG 2006 IN GEEL
Dit jaarlijks terugkomende initiatief gaat dit jaar door op zondag 10 september. Thema is dit jaar import-export, verwijzend naar de in- en uitvoer van stijlen, modes, concepten, technieken en materialen uit en naar alle hoeken van de wereld.
Onze gidsen verklaren import en export aan de hand van voorbeelden in en rond de Geelse monumenten.
* Bakkerijmuseum, Worfthoeven
* Molen van ‘t Veld, Worfthoeven
* Gasthuismuseum St.-Dimpna, Gasthuisstraat
* Lampenmuseum,Heimerik
* St.-Amandskerk, Markt
* St.-Dimpnakerk, St. -Dimpnaplein
* Van Disselhuis, Stationsstraat (van 14.00 tot 16.00 u)
Om 14.00 u vertrekt er een stadswandeling aan het infokantoor op de Markt. Je kan dan meteen genieten van een orgelconcert in het Van Disselhuis en je bezoekt de koffiebranderij en het vernieuwde infokantoor in het gerestaureerde stadhuis. Een brochure voor een individuele stadswandeling is te koop bij Toerisme GeeI.
Elk uur is er een beiaardconcert in de St.-Amandskerk en in de St.­Dimpnakerk kan je luisteren naar het orgelconcert Bach bij Dimpna.
De kerken en het St.-Dimpna-Gasthuismuseum zijn geopend van 13.00 tot 18.00 u, de overige monumenten van 10.00 tot 18.00 u.
Meer info bij Toerisme Geel, Markt 1.

NIEUWE JOGGINGCURSUS VOOR BEGINNERS EN GEVORDERDEN
Aangespoord door het succes van vorig jaar wil de Geelse Atletiekclub met de steun van de Geelse Sportinstellingen en de CM herbeginnen aan hun initiatief van vorig jaar: “START TO RUN”. Veilig achter de omheining en met verlichting gaan ze tien weken met de kandidaten op stap (of “op de loop” ???) op de assepiste van het stadion DE LEUNEN, om ieders conditie te verbeteren en samen gezellig ten strijde te trekken tegen allerlei kleine kwaaltjes: buitensport, gezond en gezellig.
Het hele programma omvat tien weken
Beginners: vanaf woensdag 20 september om 19.00 u.
Gevorderden: vanaf woensdag 20 september om 20.00 u.
Verdere herhalingsoefeningen op maandag om 19.00 u op de Leunen en op zaterdag om 10.00 u in Bel
Deelname aan de hele reeks kost 15 euro en je kan inschrijven tot op de eerste activiteit.
Meer info is te krijg bij André Van Baelen op 014/58.42.26

VORMSEL EN PLECHTIGE COMMUNIE GEEL IN 2007
Zopas kregen de parochies vanwege het bisdom de definitieve data en uren voor het vormsel en de plechtige communie in onze federatie. Wie graag organisatorisch veilig zit, houdt rekening met volgende gegevens:

Zaterdag 21 april 07

15.00 u: Ten Aard

Zondag 22 april 07

10.00 u: Winkelomheide
10.00 u: Oosterlo
11.00 u: Zammel
 

Zaterdag 28 april 07

11.00 u: Bel
15.00 u: St.-Amands

Zondag 29 april 07

10.00 u: Stelen

Zaterdag 5 mei 07

10.30 u: Holven
15.00 u: Elsum

Zondag 6 mei 07

11.00 u: Punt

Zaterdag 12 mei 07

15.00 u: St.-Dimpna

Zondag 20 mei 07

11.00 u: Larum

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31 Week 32
Week 33 Week 34 Week 35    

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links