Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 32 - 9 Augustus 2006

12-13 AUGUSTUS 19de ZONDAG “IK BEN HET LEVENDE BROOD”
DINSDAG 15 AUGUSTUS “TENHEMELOPNEMING VAN MARIA”

18.00 u            Zm Marcel Goris en familie, Evie Schelles, Emiel Verwerft en Maria Lambrechts. Jgt Anneke Nevelsteen en Wim Verherstraeten. Jgt Gust Mertens, Dympke Verachtert, familie Verachtert Verachtert en Mertens Diels. Zm Vic en Mia Mangelschots, Leonie Hermans. Jgt Willy Geerts. Zm Emiel Geerts, Maria Mertens, Haepers Frans, Boogers Leonie en Maria Soeten

08.00 u            Zm Louis Van Hoof Cuyvers Cluyts Verlooy

18.00 u            Zm Maria Vanuytven. Zm Toke Schroven, Bernus Taels en overleden kinderen

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Mis in de bidkapel

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

NIEUWE START PAROCHIEBLAD
’t Was heet vorige maand, heel heet … en de rust bij de actieve mensen was duidelijk welkom. Nu is het weer werken geblazen. Met een hele ploeg van vrijwilligers staan wij weer aan de start van een nieuw werkjaar parochieblad. Geel is geen Lourdes of Scherpenheuvel, maar toch … elke week geschiedt hier het wonder van het parochieblad, dat er iedere week opnieuw staat … of valt … of ligt … maar dat er in elk geval weer IS. De actualiteit wordt zo goed mogelijk opgevolgd. De mogelijkheden van de parochies worden zo goed mogelijk uitgebuit (uitgebaat ???) en iedere keer van maandagavond tot donderdagmorgen valt er een puzzel ineen, die naar Antwerpen kan … dat is de weg.
Wij willen bij het begin van dit nieuwe werkjaar onze waardering uitdrukken voor elk van die medewerkers, die ieder op hun plaats hun best doen. Dank U wel !!!
En deze mensen kunnen maar werken, als zij ook op een achterban kunnen rekenen, die stipt is. Beste verantwoordelijken van organisaties, verenigingen en initiatieven, wees stipt in jullie timing, mild in jullie oordeel en vooral niet te krenterig op het nieuws dat jullie aanbrengen. Verslagen, aankondigingen oproepen, jullie komen wekelijks in de bus bij duizenden Gelenaars. Wees een service voor elkaar.

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25 Week 26-27-28 Week 29-30-31  

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links