Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 26-27-28 - 28 Juni 2006

1–2 JULI : 13de ZONDAG ”JEZUS WEKT HET DOCHTERTJE VAN JAÏRUS TOT LEVEN”

8– 9 JULI : 14de ZONDAG ”EEN PROFEET WORDT GEËERD BUITEN ZIJN STAD”

15–16 JULI : 15de ZONDAG “JEZUS ZENDT DE TWAALF UIT”

18.00 u            Misviering

08.00 u            Morgenmis

19.00 u            Zm Louis Vissers Constantia Vermeulen Louis Vangheel, familie Vermeulen Leysen Vangheel Verachtert

18.00 u            Zm Hilda Heylen en overleden ouders; Zm familie Lornoy Boeckx; Jgt Leon Taels, Zm Frans Taels en Marie Geboes

08.00 u            Zm familie Van Hoof Cuyers Cluts Verlooy; Jgt Jul d’Joos Leonie Engelen Marcel d’Joos Jos Luyten Jefke De Ceuster

18.00 u            Jgt Karel Goris, Rosa Steynen Marcel en Jos Goris; Jgt Denis De Ceuster, zm To De Ceuster Alfons en Fons Steurs; Jgt Constantia Van Eynde, Karel Baetens en familie

08.00 u            Morgenmis

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

SPREEKUUR JEUGDPASTOR
Ook voor onze jeugdpastor Paul Renders is er verlof. Zo zal hij afwezig zijn van 9 tot 12 augustus. Verder vervalt zijn normale spreekuur van de woensdag tijdens de zomervakantie. Je kan altijd een afspraak regelen via 0494/93.34.21.

NAAR ÉÉN PAROCHIEFEDERATIE IN GEEL
Vanaf september (het nieuwe werkjaar in de parochies) zal weer een stapje verder gezet worden, om de parochies van Geel intenser te doen samenwerken. Momenteel lopen de besprekingen voor de oprichting van het federatieteam, dat in september een start zou moeten nemen. Voor de eerste gezamenlijke bijeenkomsten van de PT’s in Noord en in Zuid liggen de data ook reeds vast en iedereen probeert met de partnerparochies op de zelfde golflengte te raken.

AFSCHEID VAN PASTOOR SEUNTJENS
Nu zaterdag 1 juli neemt pastoor Jef Seuntjens ontslag als pastoor van Bel en St.-Dimpna. Het zal zeker geen afscheid zijn, want wij hebben Jef nog heel lang en heel hard nodig. Toch zal de zorg van Jef in de toekomst anders liggen. Wat meer tijd voor de fiets ??? Wat meer tijd voor de tuin ??? Maar MENSEN zijn toch wel zijn grootste hobby en die zal hij niet opzij leggen.
Voor pastoor Jan Verheyden komt vanaf 1 juli dan wel de zorg voor niet minder dan vier parochies. Het is wel duidelijk, dat die zorg ook anders zal zijn dan vroeger en de parochies zullen zelf toch wel meer draagkracht moeten opbrengen om recht te blijven. Al doende leren wij allen natuurlijk !
Afspraak voor de dankviering: St.-Dimpnakerk, nu zaterdag: 15.00 u.
Kom meebidden en meezingen en help mee om van deze viering een onvergetelijk moment te maken voor de pastoor. Wees allen welgekomen.

OPGELET, DE VAKANTIE NADERT
In De Maand Juli Verschijnt Het Parochieblad Slechts Twee Keer Omwille Van Verlof In De Drukkerij. Pas Dus Op Met Teksten !!!!!!!!!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24 Week 25      

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links