Liturgische Vieringen - Intenties

Week Nr. 25 - 21 Juni 2006

24 – 25 JUNI “12de ZONDAG DOOR HET JAAR”
WIND EN WATER GEHOORZAMEN JEZUS

18.00 u            Zm Fons Sterckx, Silvia Mertens, Georges Bakeland, Jan Vangenechten en Louis De Pooter, Jules Vermeulen en Josephina Peeters, Mathilde Vermeulen, Jos Geukens vanwege de geburen. Jgt Frans Helsen, Bertha Vangenechten.

08.00 u            Jgt Jefke De Ceuster. Zm Gust Deceuster Gonda Verwimp Jos Luyten Jul en Marcel d’Joos en Leonie Engelen.

19.00 u            Mis in de bidkapel

09.00 u            Schoolviering met fietsenwijding

Misintenties Geel-Zuid aanvragen

GEELS PASTORAAL NIEUWS

PT’S DIE SAMEN VERGADEREN
Zowel  de PT’s van de Zuid-Parochies als die van het Noorden van Geel zijn het erover eens geworden en hebben zich geëngageerd om voortaan regelmatig samen te vergaderen. Rond de twee pastoors Jan zullen volgend jaar regelmatig vergaderingen doorgaan, om ervoor te zorgen, dat alle pastorale teams van elkaars doen en laten op de hoogte blijven.
In het Zuiden werd met Jan Mertens de afspraak gemaakt in het pastoraal huis van Winkelomheide en in het Noorden komt men samen in de vernieuwde catecheselokalen van Holven.
Ondertussen wordt hard gewerkt, om ook het parochiefederatieteam in de startblokken te krijgen tegen september.
Wordt weer vervolgd!

JONG-SENIOREN IN POSTEL
Van maandag 10 juli (10u) tot vrijdag 14 juli (14u) wordt er in de abdij van Postel een midweek voor jong-senioren (vanaf 55 jaar) ingericht.
In de voormiddag is er een bezinnende conferentie door Pater Godfried Verlinden o.praem.
In de namiddag is er een culturele activiteit in de omgeving voorzien.
Daarnaast kan men deelnemen aan de gebedsdiensten van de abdijgemeenschap en is er ruimte voor persoonlijke vrije tijd.
Info en inschrijving : Gastenpater Abdij van Postel, Abdijlaan 16,2400 Mol, 014/37.81.21

OPGELET, DE VAKANTIE NADERT
In De Maand Juli Verschijnt Het Parochieblad Slechts Twee Keer Omwille Van Verlof In De Drukkerij. Pas Dus Op Met Teksten !!!!!!!!!

Kerkdiensten tijdens de vorige Weken

Deze Week

Week 52 Week 1 Week 2 Week 3
Week 4 Week 5 Week 6 Week 7 Week 8
Week 9 Week 10 Week 11 Week 12 Week 13
Week 14 Week 15 Week 16 Week 17 Week 18
Week 19 Week 20 Week 21 Week 22 Week 23
Week 24        

De gezinsvieringen gaan door op de vierde zaterdagavond van de maand om 18.00 u.

Weekendvieringen in het decanaat Geel vanaf 2004

Externe Links